Duitsland en Europese Commissie leggen geschil over emissievrije voertuigen bij

BMW-fabriek in München, foto op 22 oktober 2021. © AFP

De Duitse regering heeft met de Europese Commissie een akkoord bereikt in het geschil over een verbod op de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Dat hebben beide partijen zaterdag op Twitter laten weten.

De Duitse regering heeft met de Europese Commissie een akkoord bereikt in het geschil over een verbod op de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Dat hebben beide partijen zaterdag op Twitter laten weten.

Het geschil tussen Berlijn en het dagelijks bestuur van de EU spitste zich toe op de vraag of autoproducenten na 2035 nog wagens zouden kunnen maken die op zogenaamde ‘e-fuels’ rijden, een klasse van synthetische brandstoffen. “We hebben een akkoord bereikt met Duitsland over het toekomstige gebruik van ‘e-fuels’ in wagens”, schreef Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie op Twitter. “We zullen er nu aan werken om de CO2-standaarden voor voertuigen zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, en de Commissie zal snel de opvolging verzekeren met de noodzakelijke wettelijke stappen.”

De Duitse minister van Transport Volker Wissing schreef dat “voertuigen met verbrandingsmotoren ook na 2035 nieuw kunnen toegelaten worden, als ze uitsluitend CO2-neutrale brandstoffen tanken. Europa blijft technologieneutraal”, luidde het nog.

(Lees verder hieronder.)

Het Duitse verzet tegen het Europese akkoord om de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor vanaf 2035 te verbieden, beroerde donderdag en vrijdag ook de gemoederen op de Europese top. Het politieke akkoord tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement om na 2035 alleen nog emissievrije voertuigen toe te laten, dateerde van oktober vorig jaar. Kort voor de lidstaten het akkoord formeel zouden gaan goedkeuren, ging Duitsland op de rem staan. Berlijn had bijkomende vragen.

Het was de liberale partij FDP van Volker Wissing, een kleinere coalitiepartner in de regering van bondskanselier Olaf Scholz, die voorop liep in de vraag om de deal te herzien, maar veel Europese leiders wilden dat Berlijn zich zou schikken naar het akkoord zoals gepland.

Er stond veel op het spel: Duitsland heeft een sterke auto-industrie die de Europese wetgeving in haar productlijnen zou moeten implementeren, binnen de EU worden de regels over verbrandingsmotoren dan weer gezien als een centraal onderdeel van de plannen van de Europese Commissie om klimaatneutraal te worden.

Critici van ‘e-fuels’ stellen dat die brandstoffen schaars zijn en een relatief grote hoeveelheid energie vragen om te maken vergeleken met elektrische auto’s. Alternatieve brandstoffen zouden dringender nodig zijn in de lucht- en scheepvaart, zeggen zij.

Partner Content