MAANDAG 9 OKTOBER :

Vlaams minister van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP) wil dat kleuters alleen nog in de school inschrijven na de drie grote vakantieperiodes. Tot nu toe kon dat op de dag dat het kind twee en een half jaar werd.

DINSDAG 10 OKTOBER :

In Gent gaat met “Brylcream Boulevard” van Robbe De Hert het 22ste Internationale Filmfestival van start. De Belgische film “Manneke Pis” van Frank Van Passel krijgt vier Joseph Plateau-prijzen. (zie ook p. 84.)

In Antwerpen worden twee Poolse vrouwenhandelaars tot vier jaar gevangenis veroordeeld. Daarmee past de rechtbank voor de eerste keer de nieuwe wet over de mensenhandel van april ’95 toe.

WOENSDAG 11 OKTOBER :

In het Brusselse Sint-Jansziekenhuis wordt Louisa Maria, Anna, Martina, Pilar geboren, het vierde kind van prinses Astrid en aartshertog Lorenz. Prinses Louisa Maria is het zusje van Amadeo (9), Maria Laura (7) en Joachim (3) en het vierde kleinkind van koning Albert II en koningin Paola.

Het Rode Kruis van België spreekt met klem de resultaten tegen van een Canadees onderzoek naar bloedbanken in twaalf westerse landen. Daaruit zou blijken dat vijf procent van de Belgische bloedzakjes besmet is met het HIV-virus.

Het parket onderzoekt of rijkswachters van de luchthavenbrigade van Zaventem gefraudeerd hebben met kostennota’s bij het naar huis begeleiden van uitgewezen kriminelen of asielzoekers.

Federaal minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) kondigt op de IMF-vergadering in Washington een aanpassing aan van de berekeningswijze van de pensioenen in België. Vooral de pensioenlast van de ambtenaren moet op die manier verminderen.

DONDERDAG 12 OKTOBER :

De korrektionele rechtbank van Brussel veroordeelt vier migranten, die ze als de aanstokers van de rellen in april van dit jaar in Molenbeek beschouwt, tot vier jaar cel.

Staatssekretaris van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels (CVP) wil de Belgische hulp koncentreren op tien landen, waarvan de helft in Afrika. Hij denkt aan een opvoering van de steun aan Zaïre, voorlopig alleen via niet-goevernementele organizaties.

Prokureur-generaal van het hof van kassatie Jacques Velu vraagt de Brusselse hoofdstedelijke raad om Merry Hermanus (PS) naar kassatie te verwijzen op verdenking van korruptie in de Uniop-zaak. Uniop was een studiebureau dat tegen hoge prijzen nepstudies leverde. In deze zaak werd eerder al ex-minister Guy Coëme (PS) naar kassatie verwezen.

Warenhuisgroep GIB verkoopt zijn Amerikaanse doe-het-zelf-keten Handy Andy. Dat zadelt GIB op met een verlies van naar schatting vijf miljard frank.

De Belgische kolonel Luc Marchal, ex-bevelhebber van de VN-troepen in Ruanda, zegt op een colloquium in Gent dat de haat die in ’94 in Ruanda uitbrak tegen de Belgen, mee werd veroorzaakt door het agressieve gedrag van Belgische blauwhelmen.

VRIJDAG 13 OKTOBER :

Bij de vijf distributiecentra van GIB wordt gestaakt tegen de overname van het distributiecentrum in Nijvel door de Engelse groep Exel Logistics. Het personeel vreest verdere overnames en de afbouw van zijn sociaal statuut.

De ministerraad keurt het wetsontwerp op de onbemande camera’s goed. Als de wet ook door de kamer komt, kunnen eindelijk rechtsgeldige processen-verbaal worden opgesteld op basis van registratie door onbemande camera’s.

De raad van bestuur van Kind en Gezin wil het aantal konsultatiebureaus terugbrengen van 1.008 naar 284, om een betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Er komen speciale centra en huisbezoeken voor kansarme gezinnen.

In Gent begint het 22ste Internationale Filmfestival.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content