THEO KELCHTERMANS

Vlaams minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans (CVP) wil geld uit de sociale KS-enveloppe om een sociaal fonds voor Velda-werknemers te spijzen. In dat bezette, Limburgs bedrijf dreigt een faillissement.

“Dit voorstel probeert een voorzichtig antwoord te vinden op vaststellingen die de man in de straat ook doet. Hij ziet dat er rijke en arme sektoren in onze ekonomie bestaan, met verschillende financiële regelingen als het minder goed gaat of als er ontslagen vallen. De rijke sektoren krijgen dan vorstelijke ook gedeeltelijk met Vlaams geld betaalde sociale enveloppes of ze dwingen die af. De arme blijken daar niet toe in staat en blijven in de kou staan.

Ik pleit nu voor een zekere solidariteit tussen de verschillende sektoren, van waaruit ook stilaan signalen komen om een stijgend ongenoegen te melden. Voor mij kan het moeilijk dat iemand een beroep kan doen op zo’n goedgevulde, sociale enveloppe, terwijl zijn buur 0,0 frank krijgt of slechts een schamel percentje. Het lijkt dus ergens logisch dat er een zekere gemeenschappelijkheid zou komen in al de verschillende afvloeiregelingen, net zoals dat overigens al het geval is binnen het fonds voor de sluiting van ondernemingen.

Ik wil deze zaak zeker niet beperken tot Velda alleen. Maar je zit hier wel met een zeer typisch geval : twee bedrijven Velda en de mijnen onder één en dezelfde kerktoren, die een twee totaal verschillende regeling hanteren voor het afvloeien van hun personeel. Het VKW vreest nu een diskussie over de aantrekkelijkheid van bedrijfsluitingen. Dit is vanzelfsprekend niet het uitgangspunt. Wel gaat het over de globale onrechtvaardigheid die de verschillende systemen in het leven roepen. Daarover moet gepraat kunnen worden tussen de sektoren onderling, binnen het sociaal overleg en ook op federaal, politiek niveau. En ik weet het : dit is een zeer moeilijke diskussie, maar dat wil niet zeggen dat wij die als politici uit de weg zouden moeten gaan. “

PHIL NIJS

Phil Nijs is bouwondernemer en voorzitter van de Dienst aan Gefailleerden, een lobbygroep voor en van failliete ondernemers en zelfstandigen. Onverantwoord vindt hij het voorstel van Kelchtermans.

“Dit is één van de meest onzinnige voorstellen die ooit door een politicus zijn gedaan. De rekonversie-fondsen dienen volgens mij nog altijd voor de heropbouw van de Limburgse tewerkstelling, zeker niet voor de begeleiding van de Limburgse werkloosheid. Dit is gewoon de wereld op zijn kop. Niet dat er veel gebeurd is aan die werkgelegenheid, integendeel. Door politiek wanbeheer is het gros van dat geld opgegaan aan eindeloze en kompleet nutteloze studies of in bodemloze putten gestopt. De lijst van de mislukte projekten is indrukwekkend lang.

Nu gedraagt de minister zich als een Sinterklaas. Het Velda-personeel zou een premie krijgen. Waarom alleen de mensen van Velda ? Omdat ze naast een vroegere mijnwerker wonen ? Elke dag gaan er in Limburg bedrijven over de kop en geraken werknemers, die naast ex-mijnwerkers wonen, hun baan kwijt. Wat is het verschil tussen een ex-werknemer van Velda en eentje van, bijvoorbeeld, Hob Units ? Dat bedrijf is toen het virtueel bankroet was , voor ruim een half miljard frank aan rekonversie-geld overgenomen. Door wanbeheer van onder meer overheidsbeheerders ging het drie jaar later toch op de fles en werd dan voor een zacht prijsje doorverkocht. Straks krijgen een aantal ex-werknemers van Hob Units hun ontslagbrief, zonder enige premie.

Ik zelf verloor als onderaannemer van Hob bij die holdup miljoenen. Heb ik nu ook recht op een vergoeding ? Bovendien : zeven van mijn werknemers zijn door het geknoei van Kelchtermans’ politieke vrienden nu technisch werkloos. Mag ik de minister hun naam en adres sturen om in aanmerking te komen voor een Velda-premie ? “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content