Het Sportcomité van de Belgische voetbalbond heeft twee Engelse voetballers van FC Antwerp geschorst wegens agressie tegenover de scheidsrechter. Danny Higginbotham krijgt een jaar speelverbod, Ronnie Wallwork levenslang. We volgen de bondsreglementen, aldus Antoine Vanhove, voorzitter van het Sportcomité.

Antoine Vanhove

“We passen de bondsreglementen toe. Zware agressie in de coulissen van het voetbalterrein, wordt bestraft met levenslang. Die strafmaat staat beschreven in de reglementen. Als we dit soort vergrijpen toelaten, worden alle scheidsrechters binnenkort het slachtoffer van geweld. Dan hebben we binnen twee of drie jaar geen scheidsrechters meer. Meneer Ancion, die de bewuste wedstrijd tussen Antwerp en La Louvière leidde, was er zwaar aan toe: een wurggreep, slagen op het hoofd. De twee spelers zeggen dat ze een black-out hadden en handelden in een woedeaanval van amper twintig seconden, maar dat verandert niets aan de ernst van het vergrijp. Als ik morgen in een vlaag van razernij iemand doodsla, weet ik dat ik ernstig word gestraft. Er is een verschil tussen iemand slaan en iemand doodslaan, maar het blijft onvergeeflijk om de scheidsrechter in een wurggreep te houden en op het hoofd te slaan.

De straffen zijn heel zwaar, dat ontken ik niet. Ze betekenen broodroof, akkoord. Maar zoals de procureur zei: als een advocaat of magistraat weggestuurd wordt van de balie, is hij ook zijn broodwinning kwijt. Je moet je aan de regels houden, daarmee uit.

Ik sta niet meteen weigerachtig tegenover een aanpassing van de reglementen. Het is alleen niet onze bevoegdheid om die wijzigingen door te voeren, dat moeten andere instanties doen. Wij hebben de reglementen niet gemaakt en we kunnen ze niet aanpassen. Eén opmerking alvast: ik ben geen voorstander van verschillende regelingen voor profs en amateurvoetballers. Een prof kan door een schorsing zijn broodwinning verliezen en een amateur niet, maar we beschouwen het vergrijp en niet de persoon. Iedereen gelijk voor de wet. En als een speler van Club Brugge een fout begaat, vraag ik ook een juiste straf. Ik viseer Antwerp niet, ik viseer niemand. Als beheerder van Club Brugge kom ik op voor mijn ploeg. Maar als voorzitter van het Sportcomité, ben ik volkomen neutraal.”

Paul Bistiaux

De veroordeling van de twee Antwerp-voetballers is buitensporig en ongrondwettelijk, vindt Antwerp-secretaris Paul Bistiaux. Een levenslange schorsing staat volgens hem niet in verhouding tot een woedevlaag van nauwelijks tien seconden. De advocaten van de spelers bereiden dan ook een beroep voor.

“Deze straffen zijn buiten proportie. Het gaat tenslotte om een stommiteit die nauwelijks tien seconden geduurd heeft. De scheidsrechter was er bovendien niet zo heel erg aan toe. Voor alle duidelijkheid: we keuren fysiek noch verbaal geweld goed en de spelers verdienden een straf, maar dan een redelijke straf. In Engeland krijgt men voor gelijkaardige feiten drie maanden schorsing.

De grondwet voorziet een aantal fundamentele rechten, zoals het recht op arbeid en op ontplooiing. Ook de conventie van de rechten van de mens en het Europees sociaal handvest bepalen dat iemand niet zomaar het recht op het uitoefenen van zijn beroep mag worden ontnomen. Als ik mijn werkgever sla, word ik ontslagen. Terecht. Maar dat betekent nog niet dat ik van de hele arbeidsmarkt word uitgesloten. Met deze uitspraak gaan we terug naar het ancien régime, waar de zogenaamde mort civil of burgerlijke dood werd toegepast. Een straf waarbij men een persoon al zijn burgerlijke rechten ontneemt. De Franse Revolutie heeft die straf afgeschaft, de voetbalbond voert ze nu weer in. Men verklaart onze spelers dood. Want een speelverbod in België geldt automatisch voor alle landen die bij de FIFA zijn aangesloten.

De straffen stemmen ook niet overeen met de bondsreglementen. Die voorzien een straf van drie jaar tot levenslang, maar niet automatisch levenslang. Ik heb de indruk dat men onze samenwerking met Manchester United wil ondermijnen. In de archaïsche manier van rechtspraak van de voetbalbond word je niet beoordeeld door onafhankelijke magistraten, maar door mensen van andere clubs. Met andere woorden: concurrenten. Er is dan ook dringend een sportrechtbank nodig, met een onafhankelijk openbaar ministerie. Nu is de bond rechter én partij. We gaan deze uitspraak aanvechten met alle middelen die ons ter beschikking staan. De voetbalbond heeft op juridisch vlak de voorbije jaren geen te beste beurt gemaakt en zal ook nu weer op zijn bek gaan.”

Opgetekend door Bart Vandormael

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content