Hubert van Humbeeck

Rooms-katholieken maken zich zorgen over hun zieke paus Johannes Paulus II.

Het gaat dus niet goed met paus Johannes Paulus II. Hij werd vorige week voor de tweede keer in korte tijd met spoed in het Gemelli-ziekenhuis in Rome opgenomen. De paus is 84 en lijdt al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Hij kreeg dit keer een tracheotomie: een insnijding in de luchtpijp, waarbij een buisje werd aangebracht om zijn ademhalingsmoeilijkheden te verhelpen. De kans is groot dat hij hierna nooit meer kan spreken.

Er gingen ook bij deze gelegenheid stemmen op dat Johannes Paulus II zou aftreden. Dat is in de Rooms-Katholieke Kerk niet gebruikelijk en zelf weigert de kerkvorst nog steeds die mogelijkheid te overwegen. Daardoor dreigt hij als een zwakke, oude paus de geschiedenis in te gaan. In werkelijkheid was hij lange tijd een sterke, atletische man die goed gebruik maakte van het alom aanwezige medium televisie om zijn krachtige boodschap over de hele wereld te verspreiden. Johannes Paulus II zette zijn Kerk tijdens zijn lange pontificaat nadrukkelijk op een conservatief spoor. Zeker tot de val van het communisme was hij ook politiek erg actief.

Zijn beleid vervreemdde veel rooms-katholieken in West-Europa en de Verenigde Staten van de Kerk. Ze hebben vaak het gevoel dat de morele boodschap die hun Kerk uitdraagt niet het juiste antwoord biedt op de problemen in de hedendaagse samenleving. Het gaat dan vooral om de rol van de vrouw in de Kerk en de seksuele moraal die de gelovigen wordt voorgehouden. Veel mensen nemen het de paus kwalijk dat hij ook op het hoogtepunt van de aidsepidemie condoomgebruik bij seksuele contacten bleef afraden. In een recent boek, waarin zijn gedachten werden opgetekend door twee Poolse filosofen, vergelijkt hij de abortuswetgeving in verschillende Europese landen met de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Rooms-Katholieke Kerk is niet de enige die met de evolutie in de maatschappelijke moraal worstelt. De Anglicaanse Kerk staat zelfs op de rand van een schisma over het homohuwelijk. De paus is in de eerste plaats een geestelijk leider. Dat kan hij alleen blijven zolang zijn geestelijk leiderschap door de gelovigen wordt aanvaard. Zeker in West-Europa wil dat zeggen dat het Vaticaan de problemen onder ogen moet zien, die Johannes Paulus II altijd heeft ontkend. Wie zijn opvolger straks ook wordt, hij zal de kudde in ieder geval eerst weer bijeen moeten drijven.

Hubert van Humbeeck

Het Vaticaan moet de problemen onder ogen zien die de paus altijd heeft ontkend.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content