Factcheck: Nee, Caritas International krijgt geen subsidies om vluchtelingen naar België te halen

Karin Eeckhout
Karin Eeckhout Journalist en factchecker bij Knack

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Dat Caritas International subsidies krijgt van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) om vluchtelingen naar hier te halen, zoals een Facebookbericht beweert, klopt niet. De organisatie krijgt wel subsidies om hervestigde vluchtelingen te helpen bij hun integratie.

Op de Facebookpagina Gent Wake Up, een initiatief met meer dan 6000 volgers dat zichzelf omschrijft als ‘een beweging van niet-partijgebonden burgers, leden en sympathisanten, in opmars voor burgerdemocratie, deskundig bestuur en transparantie’, verschijnt op 9 juni onderstaand bericht.

Factcheck: Nee, Caritas International krijgt geen subsidies om vluchtelingen naar België te halen
© Facebook

Staat in dat KB inderdaad dat ‘minister De Block subsidies geeft aan Caritas International om vluchtelingen naar hier te halen’, zoals Gent Wake Up op Facebook beweert?

Het klopt inderdaad dat dit koninklijk besluit (KB) op 9 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. ‘De publicatie was de afronding van een administratief proces van een regeringsbeslissing die reeds lang daarvoor genomen is geweest’, reageert Peter Poulussen, woordvoerder van minister De Block, op de volgens Gent Wake Up late publicatie van het Koninklijk Besluit.

Hervestiging

Dat die subsidies bedoeld zouden zijn om ‘vluchtelingen naar hier te halen’, zoals in het bericht van Gent Wake Up wordt beweerd, klopt echter niet. Zowel Peter Poulussen als Julie Vanstallen, woordvoerster van Caritas International, zijn formeel: Caritas International krijgt geen geld van de minister of van Fedasil om vluchtelingen naar België te halen. Met de subsidies die aan Caritas International zijn toegekend in het kader van het project Peer2Peer Resettlement Support ondersteunt de organisatie vluchtelingen die reeds in ons land verblijven na een hervestigingsprocedure.

Hervestiging is een programma van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Het werd in het leven geroepen om vluchtelingen die verblijven in kampen in de regio van hun thuisland en daar geen bescherming krijgen en ook niet naar huis kunnen terugkeren, een nieuwe kans te geven in een land dat hen verblijfsrecht wil verlenen.

Caritas International is volgens Poulussen en Vanstallen op geen enkel moment betrokken bij de hervestigingsprocedure. ‘Het hervestigingsprogramma wordt wereldwijd door de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) aangestuurd. In België staat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in voor de selectieprocedure, in samenspraak met de bevoegde minister. Fedasil is verantwoordelijk voor de medische screening, de organisatie van een voorbereidende culturele oriëntatie, de organisatie van de transfer en de eerste opvang en begeleiding na aankomst in België. Binnen dat kader heeft Fedasil een project met Caritas International om bijkomende begeleiding te voorzien voor hervestigde Syrische vluchtelingen tijdens hun eerste maanden in België’, schrijft Poulussen.

Op de website van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen lezen we: ‘België aanvaardt enkel hervestigingsvoordrachten van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR). UNHCR identificeert, op basis van criteria die België doorgeeft, de meest kwetsbare vluchtelingen.’

Online platform

De ondersteuning waarvoor Caritas subsidies krijgt, gebeurt in het kader van P2P support voor hervestigde vluchtelingen. Dat project is een samenwerking van Caritas met Fedasil, en het loopt van 1 januari 2018 tot 30 december 2020. Julie Vanstallen: ‘Het gaat hier om hervestigde vluchtelingen die zijn aangekomen in het laatste trimester van 2017, in 2018 en 2019, die wij ondersteunen bij hun integratietraject. Ze kunnen die hulp gebruiken want vaak gaat het om de meeste kwetsbare vluchtelingen en de aanpassing aan hun nieuwe gastland mag niet onderschat worden.’

Caritas doet dat door betrouwbare informatie te verstrekken, groepssessies te organiseren over thema’s als omgaan met een nieuwe cultuur of budgetbeheer, en door mensen via een online platform in contact te brengen met hervestigde vluchtelingen die dezelfde moedertaal hebben, al langer in ons land zijn en onze taal en gebruiken kennen. ‘Zij kennen de moeilijkheden van de nieuwkomers maar al te goed en zijn dan ook best geplaatst om hen te helpen’, zegt Vanstallen. ‘Dat gaat over praktische zaken zoals een woning zoeken, de taal leren, je inschrijven in de gemeente of je kind inschrijven op school.’

Conclusie

Het klopt dat Caritas International van Fedasil subsidies krijgt in het kader van het programma ‘Hervestiging van vluchtelingen’. Maar het klopt niet dat die subsidies bedoeld zijn om vluchtelingen naar hier te halen. De middelen zijn bestemd voor de begeleiding van reeds hervestigde vluchtelingen bij hun integratietraject. Om die reden beoordelen we het bericht als onwaar.

BRONNEN

Gearchiveerd Facebookbericht (9 juni 2020)

Staatsblad (9 juni 2020)

Website van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen

Website Fedasil

Website Caritas International

Telefoongesprek en mailverkeer met Julie Vanstallen op 17 juni 2020

Telefoongesprek en mailverkeer met Peter Poulussen op 17 en 18 juni 2020

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 18 juni 2020.

*Op 6 oktober om 10:06 werden hyperlinks toegevoegd in de tekst en werd in de conclusie de term ‘onjuist’ vervangen door ‘onwaar’, om de formulering van de conclusie in lijn te brengen met de andere Knack-factchecks.

**Bijgewerkt op 9 oktober 2020 om 15:35. ‘Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be‘ toegevoegd onderaan het artikel, omdat het in eerdere versie abusievelijk niet werd vermeld.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Partner Content