Factcheck: nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over ‘nieuwe hongerstaking’ kloppen niet

Kamerlid Theo Francken (N-VA).
Brecht Castel
Brecht Castel Journalist en factchecker bij Knack

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Volgens de site redactie24.be zouden 250 mensen zonder papieren, waaronder kinderen, een nieuwe hongerstaking begonnen zijn in Molenbeek. Dat klopt niet. Er is een bezetting van een gebouw, maar géén hongerstaking.

Op 23 augustus plaatst de site redactie24.be een artikel online met als titel ‘Nieuwe hongerstaking van asielzoekers in Brussel: Dit keer ook kinderen die niet meer eten’.

Factcheck: nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over 'nieuwe hongerstaking' kloppen niet
© Redactie24.be

Het stuk wordt gedeeld via de Facebookpagina van Redactie24 en via andere pagina’s waaronder ‘Enkel voor mannen’, ‘Enkel in België’ en ‘België, uw bevolking is het beu’. Op die manier zien 360.000 mensen het artikel op hun sociale media verschijnen, zo blijkt uit een analyse met CrowdTangle.

Factcheck: nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over 'nieuwe hongerstaking' kloppen niet
© Facebook

De reacties onder het artikel op Facebook spreken over ‘chantage’ en hekelen het ‘gebruik van kinderen in de vuurlinie’. Iemand is verontwaardigd: ‘Kinderen die niet meer eten, welke ouder kan dit verlangen.’

Factcheck: nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over 'nieuwe hongerstaking' kloppen niet
© Facebook

Het korte artikel op redactie24.be verwijst slechts naar één bron: ‘Ook kinderen zijn mee in hongerstaking gegaan, meldt de RTBF.’ Op de site van de Franstalige openbare omroep vinden we inderdaad een artikel van 21 augustus over 250 mensen zonder papieren: ‘250 sans-papiers bezetten de oude zetel van de Kredietbank in Brussel‘. Ze willen regularisatie.

In dat artikel is echter géén sprake van een nieuwe hongerstaking. Ook dat er nu kinderen aan zouden deelnemen, lezen we er niet. Het enige gebruik van het woord ‘hongerstaking’ is in de volgende zin: ‘De bezetting [van een oud KBC-gebouw in Brussel] kreeg de naam “neutrale zone”, refererend aan de opening die de federale regering creëerde naar aanleiding van de hongerstaking van Afghaanse asielzoekers in de Begijnhofkerk en de lokalen van de universiteiten VUB en ULB’. Alleen de naamgeving van het protest verwijst, volgens de RTBF, dus naar een vorige actie (met hongerstaking). Over een hongerstaking bij deze actie is geen sprake.

We contacteren journalist Philippe Carlot die het RTBF-artikel schreef: ‘Ik was ter plaatste zaterdagnamiddag (21 augustus) en er werd geen hongerstaking aangekondigd.’

Via de Facebookpagina van de actievoerders van de “neutrale zone” komen we telefonisch in contact met Saïd Elouizi. Hij trad eerder voor 7sur7 al op als woordvoerder van de groep van 250 zonder verblijfsdocumenten. Elouizi: ‘Wij hebben geen hongerstaking gecommuniceerd en er is dus ook geen hongerstaking. Wie dat beweert, verspreidt misinformatie. De bezetting van het gebouw is ons enige drukkingsmiddel. Ik geloof niet dat een hongerstaking iets oplevert: er zijn andere manieren.’

Elouizi bevestigt dat er ook kinderen deelnemen aan de actie. ‘Maar ook zij voeren uiteraard geen hongerstaking.’ Geen hongerstaking dus, maar waarom bezetten de 250 mensen het gebouw? ‘Ons doel is regularisatie’, zegt Ouizi. ‘Reeds vele jaren vragen we dat en we krijgen steeds een ‘nee’ als antwoord. Op deze manier vragen we aandacht, maar het politiek stilzwijgen doet ons radicaliseren. We kunnen zo niet blijven leven in de illegaliteit. Toegang tot werk, een woning, vervoer en dergelijke zijn zeer moeilijk. Maar wij willen geen hongerstaking.’

In een videoreportage van 7sur7 zien we dat er bij het protest een keuken is georganiseerd en dat er aan soepbedeling wordt gedaan.

Factcheck: nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over 'nieuwe hongerstaking' kloppen niet
© 7sur7

We contacteerden de redactie van de site redactie24.be, maar kregen geen reactie voor publicatie van dit artikel.

*Op 25 augustus kregen we wel antwoord van zaakvoerder van Redactie24 Robby Morren: ‘Er werd bericht over de bezetting door RTBF. Daarna maakte Kamerlid Theo Francken op zijn sociale media bekend dat deze mensen in hongerstaking zijn. De informatie dat kinderen daaraan deelnemen bleek uiteindelijk niet betrouwbaar. Daarover hebben we een rechtzetting en verontschuldiging gepubliceerd.’

In die rechtzetting blijven ze spreken over een ‘hongerstaking’ en verwijzen ze nu naar de sociale media van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Factcheck: nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over 'nieuwe hongerstaking' kloppen niet
© Redactie24

Francken sprak op Twitter en Facebook in de ochtend van 23 augustus inderdaad over de start van ‘een nieuwe hongerstaking’. Hij had het evenwel niet over kinderen die zouden deelnemen.

Factcheck: nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over 'nieuwe hongerstaking' kloppen niet
© Facebook

We contacteren Francken telefonisch en via sms. Hij laat weten dat zijn bron het artikel van RTBF was. Na publicatie van deze factcheck past hij zijn bericht op Facebook aan en plaatst onderstaande rechtzetting via Twitter:

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Conclusie

Dat 250 mensen, waaronder kinderen, een nieuwe hongerstaking zijn begonnen, klopt niet. Zowel de woordvoerder van de groep als een journalist die ter plaatse ging bevestigt dat er geen sprake was of is van een hongerstaking. Bij de bezetting van het oude KBC-gebouw aan de Havenlaan in Molenbeek zijn wel kinderen aanwezig, maar zij voeren geen hongerstaking. Het artikel van redactie24.be bevat onjuiste informatie en beoordelen we daarom als onwaar.

Bronnen

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 24 augustus 2021.

**Op 25 augustus om 14:00 u voegden we aan het artikel toe dat redactie.24 na publicatie van de factcheck liet weten dat ze zich voor de foute claim over ‘de hongerstaking’ baseerde op sociale mediaberichten van Theo Franken. We contacteerden daarop Theo Francken, met de vraag op welke feitelijke informatie hij daartoe steunde. We voegden zijn reactie toe aan het stuk. Titel en foto bij de factcheck werden aangepast vanwege hogere nieuwswaarde door de klaarblijkelijke betrokkenheid van Theo Francken. De oorsponkelijke titel “nee, kinderen zonder papieren in Molenbeek gaan niet in hongerstaking werd veranderd in “nee, berichten van Theo Francken (N-VA) over ‘nieuwe hongerstaking’ kloppen niet”. De foto van asielzoekers die oorspronkelijk bij het stuk stond, werd vervangen door een beeld van Theo Francken.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Partner Content