Plenaire vergadering

In het Vlaams Parlement is de plenaire vergadering het hoogste orgaan en bestaat deze uit alle 124 volksvertegenwoordigers. De vergadering vindt plaats in de Koepelzaal en heeft als belangrijkste taak het houden van de eindstemming over decreten, resoluties en moties die in het parlement worden voorgelegd. Tijdens deze vergaderingen hebben de verschillende politieke partijen de mogelijkheid om hun standpunten en argumenten te presenteren en te verdedigen. De plenaire vergadering is dus een belangrijke pijler van de democratische besluitvorming in het Vlaams Parlement en speelt een cruciale rol in het goedkeuren of afkeuren van wetsvoorstellen en andere relevante aangelegenheden.

Lees meer over Plenaire vergadering in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Opinie | België
'Na "Jean-Jacques, allee" moet één reactie verontrusten: het applaus op de banken'
Kamer zet licht op groen voor begroting 2023
Commissie adviseert opheffing parlementaire onschendbaarheid Sihame El Kaouakibi
Darya Safai (N-VA) knipt haren af tijdens plenaire vergadering
Zelfs koppen tellen niet evident voor plenaire behandeling onverdoofd slachten in Brussel