Consensus

In de politieke context betekent consensus dat diverse partijen of belanghebbenden het eens zijn over een specifiek beleid of besluit. Het streven naar brede overeenstemming en het vermijden van verdeeldheid zijn essentieel bij het bereiken van consensus. Het bevorderen van stabiliteit, effectieve besluitvorming en het oplossen van complexe politieke kwesties zijn vaak het resultaat van consensusvorming.

Lees meer over Consensus in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

De Croo: 'Pensioenvoorstellen Laleux komen pas op regeringstafel als er begin van consensus is'
Vivaldi zoekt consensus over abortuswetgeving
Chaos in de regering-Jambon over stikstofakkoord: CD&V niet aan boord, Open VLD wil geen wisselmeerderheid
Opinie | Opinie
'Met de modernisering van het secundair onderwijs is het werk niet afgerond'
Opinie | Wetenschap
'Consensus en voortschrijdend inzicht: waarom bollebozen nu en dan het roer omgooien'