Ook wetenschappers struikelen al eens over wiskundige redeneringen collega's

06/10/12 om 09:35 - Bijgewerkt om 09:35

Zelfs wetenschappers zijn bang van wiskundige analyses in rapporten.

Dat de goegemeente gemiddeld gesproken een afkeer heeft van wiskunde is geen nieuws. De meeste mensen hebben geen wiskundig hoofd. De onderwijsadministraties hebben tegenwoordig zelfs grote moeite om voldoende leraars wiskunde te vinden

Maar een verslag in de Proceedings of the National Academy of Sciences gaat nog een stapje verder door onomwonden te stellen dat hetzelfde opgaat voor wetenschappers, ondanks het feit dat die toch verondersteld worden statistiek en andere vormen van wiskunde te gebruiken om de gegevens die ze verzamelden op een coherente manier te presenteren.

De studie vergeleek de mate waarin honderden wetenschappelijke artikels over ecologie en evolutie door andere auteurs geciteerd werden, in functie van de hoeveelheid wiskunde die in de verslagen gebruikt werd. De resultaten waren ondubbelzinnig: hoe meer formules er in een artikel voorkwamen, hoe minder dat door andere auteurs geciteerd werd. Gemiddeld daalde de mate van citatie met 28 procent per formule die er gebruikt werd. Dat is gigantisch. Als de wiskunde weggemoffeld werd in een appendix van de tekst, werd het euvel vermeden.

De makers van de studie stellen voor om wiskundige formules meer uit te leggen in een tekst. Want zelfs wetenschappers blijken de wiskundige redeneringen van hun collega's niet altijd goed te kunnen volgen. (DD)

Lees meer over:

Onze partners