10 stellingen van Paul Claes tegen de tijdgeest

10 stellingen van Paul Claes tegen de tijdgeest

In 'Kinderen van Rousseau' keert Knacks huisdichter Paul Claes zich pamflettair tegen de erfenis van Jean-Jacques Rousseau die met zijn verheerlijking van de natuur, het kind en de emoties de huidige beschavingscrisis volgens Claes in de hand heeft gewerkt.