Oudere mensen produceren minder CO2

08/12/11 om 16:27 - Bijgewerkt om 16:27

Het verouderen van de populatie kan een invloed hebben op het broeikaseffect.

Ingewikkelde berekeningen wijzen uit dat de CO2-productie van de gemiddelde 'welvarende' mens stijgt tot een leeftijd van 65 jaar, en nadien begint te dalen. Dat heeft niets met ademhalingseffecten te maken, maar alles met de levensstijl. Koolstofdioxide is een belangrijk broeikasgas, en wordt vrijgezet in tal van menselijke processen, zoals verkeer en verwarming.

De studie, gepubliceerd in het vakblad Demography, steunt sterk op Amerikaanse gegevensbanken, maar de resultaten zouden universeel bruikbaar zijn. Met het ouder worden gaan mensen meer vliegen en meer met de wagen rijden, tot ze ouder dan 65 worden, dan komen er extra kosten voor gezondheidszorg, en die gaan dikwijls ten koste van de verplaatsingen. Oudere mensen hebben wel meer verwarming nodig, maar de totale balans zou toch naar een vermindering van de CO2-productie neigen.

De vraag rijst in welke mate deze trend de uitstoot van broeikasgassen op globale schaal zou kunnen verminderen, waardoor de opwarming van het aardklimaat minder sterk zou uitvallen dan wordt voorspeld. Demografische modellen suggereren dat de proportie mensen ouder dan 65 op wereldschaal zal stijgen van 8 procent nu tot 13 procent in 2030.

Jammer genoeg resulteert dat volgens de simulaties niet noodzakelijk in een daling van de CO2-productie, onder meer omdat mensen steeds langer leven. Toch zou er vanaf 2030 een kentering kunnen komen, alvast in de VS (en mogelijk ook Europa), omdat de babyboomers, grootgebracht als sterke energieconsumenten, dan oud genoeg zullen zijn om in de categorie van geringere-energieverbruikers te vallen. (DD)

Lees meer over:

Onze partners