Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

15/12/10 om 16:24 - Bijgewerkt om 16:24

N-VA stuurt het best aan op verkiezingen

Hoe je het ook draait of keert. De volgende verkiezingen zullen over het voortbestaan van dit land gaan.

Nu al blijkt dat België in de nabije toekomst niet meer in staat zal zijn om een regering te vormen. Dit is dan ook een stevig signaal naar het buitenland. Het Belgische vehikel is door zijn assen gezakt en reparaties worden onmogelijk. Dagelijks stellen we vast dat de politieke elites van de twee deelstaten het niet eens raken over fundamentele keuzes.

België is immers nooit een volwaardige democratie geweest. Het begrip 'gelijkheid' werd nooit ten volle ingevuld. Nederlandstaligen zien hun taalrechten nog steeds niet erkend. Zo worden dagelijks de Taalwetten door de Franstaligen in Brussel genegeerd.
Als gevolg van de constitutionele bricolage van de afgelopen decennia zijn de centen op. Willen we het sociaal systeem overeind houden, dan zijn harde en structurele besparingen en vergaande constitutionele hervormingen broodnodig. Onlangs liet Paul Magnette (PS) zich nog ontvallen dat Wallonië nog minstens 10 tot 15 jaar nodig heeft om er financieel weer bovenop te komen. Blijkbaar hebben ze bij de PS nog niet begrepen dat de staatskas leeg is.

Tegen deze achtergrond is het interview met Bart De Wever in Der Spiegel geen verrassing. Hij zegt wat al door tal van economen, politici en politologen al vele keren is gezegd. Daarom is het nogal lichtzinnig om te beweren dat België door dit interview zijn geloofwaardigheid op de internationale financiële markten verliest. De Wever ventileert, maar is niet verantwoordelijk voor het debacle van de afgelopen jaren.

Wel bevindt De Wever zich in een strategisch moeilijk parket. Na de verkiezingen van juni kon de euforie niet op. De grootste partij van Vlaanderen voelde een uitgesproken dadendrang opborrelen. Met frisse moed werden de eerste stappen richting onderhandelingen gezet. Wie herinnert zich niet de genante voorstelling van zaken. De Wever en Di Rupo werden haast als vrienden bestempeld. Een nieuwe 'Vlaams-Waalse as' - N-VA en PS - was in de maak en een akkoord was een kwestie van enkele weken. De Wever stond klaar voor zijn historisch 'momentum' en distantieerde zich zorgvuldig van iedere vorm van separatisme. Geen zelfstandig Vlaanderen voor hem, maar eerder de geleidelijke weg naar meer autonomie binnen Belgische context. Dit bezorgde hem nieuwe vrienden en een nieuw project.

Lang duurde het feest niet, want dagelijks moet De Wever vaststellen dat zijn uitgesproken dadendrang wordt gefnuikt door het starre conservativisme van de Waalse partijen. Wat hij ook beweert, zijn referentiekader omvat een België light-versie. Dit is stuitend voor zijn 'nieuwe vrienden', die halsstarrig en tegen beter weten in in de Belgische federatie blijven geloven. De vraag die deze mensen stellen, is dan ook terecht of een partij die voor het einde van België pleit, een akkoord kan sluiten dat de stabiliteit in dit land kan doen terugkeren.

De Wever zit dan ook op een dood spoor en dreigt slachtoffer te worden van zijn eigen kromme communicatie. Zijn geloofwaardigheid erodeert.

Het verkiezingsonderzoek van TNS Media laat duidelijk verstaan dat de N-VA in een gevaarlijke spreidstand staat en dat het momentum binnenkort wel eens voorbij zou kunnen zijn. N-VA stuurt het best aan op verkiezingen. De partij kan momenteel nog steeds rekenen op een electorale goodwill. Het kan van de verkiezingen gebruik maken om zich strategisch te herpositioneren. Zowel van bij de LDD, de CD&V als bij het Vlaams Belang kunnen nog heel wat stemmen worden weggehaald. De Wever kan van het momentum gebruik maken om nieuwe bondgenoten te zoeken. Zo komt een volstrekte meerderheid aan Vlaamse kant binnen handbereik.
De N-VA heeft het potentieel om tot een brede volkspartij uit te groeien, net zoals de CSU (Christlich-Soziale Union), maar met een typische Vlaamse vertaalslag en een meer eigentijdse en sociale invulling. Links en rechts, conservatief en progressief kunnen elkaar ontmoeten rond een breed gedragen programma. De Wever kan daardoor sterker aan de onderhandelingstafel komen.

Hoe je het ook draait of keert. De volgende verkiezingen zullen over het voortbestaan van dit land gaan. De Wever kan dan in de Nederlandse taalgroep een V-meerderheid halen en strategisch voordeel halen. 2011 wordt dan het jaar van de communautaire doorbraak.

Julien Borremans Is lid van Res Publica en het IJzerbedevaartcomité

Onze partners