Hou rekening met informatieveiligheid en privacy

Digitale toestellen produceren de data die als grondstof dienen voor allerlei slimme toepassingen. Die data kunnen echter vrij veel vertellen over de consument die achter het toestel schuilgaat. Hoe hou je de veiligheid van smart toepassingen en je privacy in evenwicht?

Hou rekening met informatieveiligheid en privacy

© iStock

In het boek '1984' beschreef de auteur George Orwell een totalitaire maatschappij waarin de overheid alles weet over de burgers van het land. Daar kwamen nogal wat afluisterpraktijken en gespioneer bij kijken. Anno 2016 zou het veel eenvoudiger zijn om informatie te verzamelen over 'de burger'. Zo goed als iedereen draagt namelijk vrijwillig een bijzonder efficiënte sensor op zak: de smartphone. Uit de gegevens die een smartphone bijhoudt, kun je zowat de hele handel en wandel van de eigenaar afleiden. Waar hij is geweest, waar hij parkeerde, hoe snel hij reed op de snelweg, maar even goed krijg je via de smartphone een overzicht van de gebruikte apps, de uitgevoerde betalingen, de verzonden berichten, de foto's, de filmpjes, enzovoort.

Cloud met voorbehoud

Naarmate ons huis meer en meer evolueert in de richting van een smart home, nemen ook daar de veiligheidsrisico's toe. Heel wat smart toepassingen maken gebruik van dataopslag in de cloud bij externe partners. Voor de consument die zulke toepassingen gebruikt, is het lang niet altijd duidelijk welke afspraken daarbij gelden. Waar bevinden die data zich? Wie bewaart ze en hoe lang? In sommige gevallen speelt daarbij ook het element privacy een belangrijke rol. Bij toepassingen voor camerabewaking, bijvoorbeeld, is het helemaal niet zo evident om de gemaakte beelden zomaar te bewaren, laat staan ze te gebruiken of te delen. We kennen allemaal de voorbeelden waarbij de slachtoffers van een inbraak in de problemen kwamen nadat ze beelden van inbrekers op Facebook hadden gezwierd. Filmt je bewakingscamera beelden op openbaar domein - bijvoorbeeld een deel van de straat - dan moet je het gebruik van die camera bovendien rapporteren aan de Privacycommissie.

Delen

"Uit de gegevens die een smartphone bijhoudt, kun je zowat de hele handel en wandel van de eigenaar afleiden."

Data binnen het thuisnetwerk

Hou rekening met informatieveiligheid en privacy

Maar het kan ook anders. Om problemen rond informatieveiligheid en privacy te vermijden, kiest de slimme thermostaat boxx van ENGIE Electrabel er bewust voor alle data in het toestel zelf op te slaan. Data over instellingen en energieverbruik verdwijnen dus niet in de cloud, maar blijven gewoon binnenshuis. ENGIE Electrabel engageert zich er op die manier ook voor de data niet door te geven aan partners of derde partijen. Zo kan de consument zich op een vrij eenvoudige manier beschermen tegen mogelijke intrusie. Het volstaat daarbij om het thuisnetwerk op een adequate manier te beveiligen. Heb je vaak vrienden, gasten of professionele relaties op bezoek, zorg dan voor een tweede, gescheiden wifi-netwerk waarmee die gebruikers alleen toegang krijgen tot het internet - en niet tot de rest van je thuisnetwerk.

Lees meer over:

Onze partners