Vlaamse regering heeft lijstje met Vlaamse spoorprioriteiten klaar

08/02/13 om 13:30 - Bijgewerkt om 13:30

(Belga) De Vlaamse regering heeft voor de eerste keer een Vlaamse spoorstrategie uitgewerkt. Daarin heeft de regering 51 spoorprojecten opgelijst die voor Vlaanderen prioritair zijn. Het Vlaamse plan moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen met de federale overheid.

De uitbouw van een Vlaamse spoorstrategie was aangekondigd in het Vlaamse regeerakkoord. Bedoeling was om de Vlaamse noden en prioriteiten rond het spoor vorm te geven. Die oefening is nu klaar. Centraal in de Vlaamse strategie staat dat het spoorvervoer stipt, betrouwbaar en veilig moet zijn. Op basis daarvan werden 51 prioritaire projecten opgelijst. Het gaat onder meer om het wegwerken van een aantal knelpunten (zoals het verbeteren van de verbinding tussen Antwerpen en Gent) en het uitbreiden van de capaciteit op bepaalde (bv. GEN-netwerk rond Brussel of de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen).De regering dringt ook aan op het wegwerken van een aantal missing links. Op basis van een kosten-batenanalyse zou dan telkens kunnen gekeken wie best de investeringen uitvoert, de NMBS of De Lijn (of samen).De Vlaamse spoorstrategie is volgens Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits de basis voor verdere gesprekken met de federale overheid. Het moet ook de Vlaamse insteek vormen voor de gesprekken over het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep. De Vlaamse regering dringt er op aan nauwer betrokken te worden bij het opstellen van die NMBS-meerjarenplannen. Nu geeft Vlaanderen pas achteraf advies. "Beter zou zijn om te komen tot een geïntegreerd plan", aldus Crevits. (DLA)

Onze partners