Vlaamse klimaattop: Verplicht dubbel glas voor huurwoningen vanaf 2020

01/12/16 om 18:20 - Bijgewerkt om 18:20

Vanaf 2020 wordt het vervangen van enkel glas door energiezuinige ramen opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Dat is een van de maatregelen in het Vlaamse Klimaat- en Energiepact dat donderdag werd ondertekend op de Klimaattop in Gent.

Vlaamse klimaattop: Verplicht dubbel glas voor huurwoningen vanaf 2020

© .

De verplichting om enkel glas te vervangen zal vanaf 2020 gefaseerd worden opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Een aanzienlijk aantal bewoners van private huurwoningen wordt immers geconfornteerd met de negatieve gevolgen van ontoereikende beglazing in hun woning, stelt bevoegd minister Liesbeth Homans.

Volgens haar gaat het om een quick win om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Die leggen België op de CO2-uitstoot te verminderen met 35 procent tegen 2030. Ook de andere ministers hebben in Gent hun - nieuwe en bestaande - maatregelen voorgesteld.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de wegverlichting ombouwen naar het energiezuinige LED en belooft onderzoek naar een slimme kilometerheffing. Dat die nog niet wordt ingevoerd in deze legislatuur is volgens hem te wijten aan het feit dat de maatregel niet in het regeerakkoord staat en dat er moet worden overlegd met Wallonië en Brussel.

Energieminister Bart Tommelein zorgt voor een beleidskader om opslag van energie in thuisbatterijen en flexibele opslag te reguleren. Hij alludeert in het pact ook op een nieuwe oplossing voor het wegwerken van de historisch opgebouwde schuld voor groene energie, die momenteel met de Turteltaks wordt afgelost. "De doorrekening van de kosten voor het hernieuwbare energiebeleid wordt zoveel mogelijk uit de nettarieven gehaald", schrijft Tommelein. "Er wordt gekeken op welke manier deze kosten het meest efficiënt kunnen worden gefinancierd."

Dit is een tussenstap, benadrukt minister-president Geert Bourgeois aan het einde van de Klimaattop. "We zijn er nog niet. We moeten de doelstellingen voor 2020 halen en de weg naar die van 2030 is zo mogelijk nog moeilijker. Maar ik ben er van overtuigd dat we ze zullen halen, als we dat met zijn allen doen en burgers en bedrijven hebben die sneller gaan dan de overheid."

Bedrijven engageren zich tot 6 miljoen ton minder CO2

Op de Vlaamse Klimaattop in Gent hebben 234 bedrijven zich donderdag geëngageerd om per jaar 6 miljoen ton minder CO2 uit te stoten. Dat komt overeen met één tot twee maanden van de totale jaarlijkse uitstoot in Vlaanderen.

Tijdens de eerste Vlaamse Klimaattop, in het voorjaar, werden bedrijven opgeroepen zelf engagementen te formuleren, in navolging van de onderhandelingstechniek die bij het Klimaatakkoord van Parijs met succes werd toegepast. Meer dan tweenhonderd ondernemingen gingen op die vraag in.

Zo bouwt Van Marcke een volledig energieneutraal distributiecentrum in Kortrijk en wil Janssen Pharmaceutica de voetafdruk reduceren met 20 procent tegen 2020. Total in Antwerpen zal voortaan de restgassen omzetten in grondstoffen en Agfa-Gevaert reduceert het energiegebruik met 6.000 ton.

"Onze Vlaamse industrie en onderzoeksinstellingen leveren baanbrekend werk dat nog veel meer moet worden vermarkt", zegt Milieuminister Joke Schauvliege. "Want niet enkel in Vlaanderen, ook elders in de wereld kunnen wij Vlamingen met onze kennis en technologie mee het verschil maken. Om innovatie nog meer kansen te bieden werk ik momenteel de Groene Economieconventant uit." Daarmee wil de overheid ruimte voor experiment aanbieden, partijen samenbrengen en draagvlak creëren.

Drie banken bieden voortaan energielening aan

Drie banken bieden voortaan een energielening aan die open staat voor iedereen, aan minder dan 2 procent. De maatregel werd donderdag aangekondigd op de Vlaamse Klimaattop in Gent.

De Vlaamse overheid biedt momenteel een renteloze energielening aan voor bepaalde doelgroepen. Het gaat onder meer om personen in schuldbemiddeling, met een laag inkomen of met begeleiding van het OCMW. Zij kunnen voor zaken als isolatie, hoogrendementsglas of zonnepanelen een lening van de overheid krijgen met een rente van 0 procent.

Wie niet tot de doelgroep hoort betaalt 2 procent, maar voor hen dooft het systeem binnen twee jaar uit. Voortaan zullen drie banken - ING, BNP Paribas en Bpost Bank - een lening aan minder dan 2 procent aanbieden. "Het is niet aan de overheid om te financieren als de privésector dat net zo goed kan", zegt minister van Energie Bart Tommelein. "Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief een boost kan betekenen voor investeringen in isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, enzovoort. Ook de bouwsector zal er wel bij varen. Ik heb bovendien goede hoop dat ook andere banken zullen volgen, ik hoor veel positieve geluiden uit de sector." De renteloze lening van de overheid blijft wel voortbestaan.

Onze partners