09/12/15 om 21:35 - Bijgewerkt om 23:08

Spoorbonden dreigen met 48- en 72-urenstaking in januari

De Franstalige en de Nederlandstalige takken van de socialistische en christelijke spoorbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor 6 en 7 januari en voor 21, 22 en 23 januari.

Spoorbonden dreigen met 48- en 72-urenstaking in januari

© Belga

De acties, een 48-urenstaking en een 72-urenstaking, werden eerst aan Franstalige kant aangekondigd, door CSC Transcom en CGSP Chemenots, en vervolgens ook aan Nederlandstalige kant, door ACV Transcom en ACOD Spoor.

De achterban van de spoorbonden verwierp dinsdag de ontwerp-cao 2016-2018. Die ontwerp-cao lag samen met een aantal productiviteitsverhogende maatregelen op tafel na gesprekken tussen de directies van NMBS, Infrabel en HR Rail, en de bonden.

Tijdens het sturingscomité woensdag werd de afwijzing kenbaar gemaakt. De directies kondigden daarop aan om de productiviteitsverhogende maatregelen, waarvoor voor het gros geen akkoord met de bonden nodig zou zijn, door te willen drukken tegen 1 januari. Ook kondigden ze aan nieuwe voorstellen uit te werken om hun doelstellingen te halen.

"Er is geen enkel overleg geweest", zeggen de vakbonden. "De erkende organisaties zijn geraadpleegd, of geïnformeerd, maar verder gingen die ontmoetingen niet. De werkgevers van het spoor dringen hun visie op, zonder te luisteren, en willen al die maatregelen doordrukken."

(Belga/JH/RR))

Onze partners