Sociaal akkoord: Kogel is door de kerk

27/02/13 om 16:01 - Bijgewerkt om 16:01

Regering en sociale partners hebben samen de eerste deelakkoorden voor een duurzaam sociaal akkoord gesloten. Over de verhoging van de uitkering en het minimumloon en de vermindering van de werkgeversbijdrage is er een overeenkomst. Blijft op tafel liggen: een eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden.

Sociaal akkoord: Kogel is door de kerk

© Reuters

Het overleg met de zogenoemde Groep van tien, de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, werd enkele weken geleden opgeschort nadat de socialistische vakbond ABVV uit het overleg stapte. De vakbond kondigde, na een betoging en bemiddeling van premier Di Rupo (PS) aan om toch opnieuw mee rond de tafel te gaan zitten. En dat heeft nu dus zijn vruchten afgeworpen.

De twee bereikte deelakkoorden handelen over de verhogingen van de uitkeringen en de pensioenen. Ook het bedrag van het netto-minimumloon zal omhoog gaan. Voor de werkgevers daalt het bedrag dat zij als sociale bijdragen moeten betalen. Verder werd het arbeidsrecht herbekeken en gemoderniseerd en werden reeds bestaande akkoorden herbevestigd, zoals onder meer het brugpensioen voor personen met een fysiek zwaar beroep.

Pijnpunten nog niet weggewerkt

Een eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden, een van de moeilijkste punten in het overleg, is er voorlopig nog niet. De besprekingen over dit onderwerp zullen verhuizen naar een specifieke werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de federale regering.

Ook de aanpassing van de loonnorm naar de index, blijft voorlopig nog even als pijnpunt op tafel liggen. de lonen blijven bevroren buiten de index. "De regering zal gewoon uitvoeren wat ze gepland had", bevestigde Marc Leemans van ACV. Rudy De Leeuw wees erop dat de vakbond nog een rol kan spelen in het sectoraal overleg, dat werd uitgesteld in afwachting van een interprofessioneel akkoord. "We blijven ook waakzaam voor een eventuele aanpassing van het indexmechanisme", waarschuwt De Leeuw.

Nog lange weg te gaan

Toplui van de christelijke en socialistische vakbonden, ACV en ABVV zijn voorzichtig tevreden met de uitkomst van het overleg. Al blijven ze wantrouwig staan tegenover de loonmatiging die de regering voorstelt. Regering en sociale partners hebben dus nog een lange weg te gaan vooraleer er een duurzaam totaalakkoord uit de bus zal komen. (Belga/EA)

Lees meer over:

Onze partners