"snel eenheidsstatuut voor àlle werknemers"

22/04/13 om 15:48 - Bijgewerkt om 15:48

(Belga) De christelijke vakbond ACV wil dat de regering snel werk maakt van een eengemaakt statuut voor alle werknemers. De vakbond ging maandagmorgen met eigen voorstellen daartoe langs bij alle regeringspartijen en de groene partijen. Het Grondwettelijk Hof eist dat een discriminatie tussen arbeiders en bedienden over de opzegvergoeding en de carensdag - de eerste ziektedag bij arbeiders, die niet uitbetaald wordt - tegen 8 juli weggewerkt is.

Aangezien vakbonden en werkgevers er onderling niet uit geraken, moet de regering binnenkort knopen doorhakken. Er circuleren geruchten dat er gedacht wordt aan een grondwetswijzging om de kwestie te omzeilen. Het ACV wil niet weten van zo'n 'truc'. "We hebben daarom ook uitdrukkelijk gevraagd aan de groene partijen om zo'n grondwetswijziging niet mee te ondersteunen. De meeste partijen hebben nu wel laten verstaan dat ze die piste niet langer onderschrijven, maar we zullen druk blijven uitoefenen", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Voor ons moét er een gemeenschappelijk statuut komen voor alle werkgevers. We willen dat ook snel. Tegen 8 juli moet er duidelijkheid zijn. We weten dat het om complexe zaken gaat en de uitrol kan dus nog wel enkele jaren duren", zegt Leemans. "Voor ons gaat het ook niet alleen over de carensdag en de opzeg, maar over alle zeven punten die we aanhalen, waaronder de berekening van het vakantiegeld en -dagen en de proeftijd". Van werkgeverszijde zijn er ook voorstellen gedaan, maar die ziet het ACV niet zitten. "Ze stellen voor om de wettelijke opzeg zeer laag te leggen, met nog eens een zeer laag plafond. Daarbij zou de meerderheid van de werknemers verliezen", zegt Leemans. (Belga)

Onze partners