Sinds eind december geen asielzoekers meer op hotel opgevangen

22/01/13 om 18:23 - Bijgewerkt om 18:23

(Belga) Sinds eind december wordt er geen enkele asielzoeker meer op hotel opgevangen, ook geen niet-begeleide minderjarigen. Dat kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block aan in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bij de bespreking van haar beleidsbrief. Deze winter is de bezettingsgraad van het opvangnetwerk voor het eerst gezakt onder de saturatiegrens, de drempel waarboven het moeilijk wordt om elke asielzoeker een opvangplaats te garanderen, legde ze uit.

De staatssecretaris wees erop dat de instoom van asielzoekers in het opvangnetwerk opnieuw lager ligt dan de uitstroom en dat het aantal opgevangen asielzoekers in dalende lijn is, voor het eerst sinds de zomer van 2007. Deze positieve evolutie zorgde ervoor dat er een begin kon gemaakt worden met de afbouw van de noodopvangcentra, die destijds opgericht werden om zes maanden open te blijven, maar na twee jaar nog open waren. De centra van Bastenaken en Weelde zijn intussen gesloten. Maggie De Block zei dat de positieve resultaten onder meer kunnen verklaard worden door regelmatig overleg. Ze gaf het voorbeeld van het nieuwe globale actieplan dat Fedasil samen met de asielinstanties voorbereidt om kordate en gepaste oplossingen te kunnen bieden voor de zware geweldincidenten in de opvangcentra. De Block moet formeel twee aparte beleidsnota's opstellen, over asiel en migratie enerzijds en over opvang anderzijds. Omdat zij nu voor beide domeinen bevoegd is, heeft ze ook één visie uitgewerkt voor de ganse keten van asiel, migratie en opvang. (NICOLAS MAETERLINCK)

Onze partners