Senaatscommissie wil op korte termijn fonds en rechten asbestslachtoffers versterken

29/11/11 om 17:39 - Bijgewerkt om 17:39

(Belga) De Senaatscommissie Sociale Zaken bespreekt binnen twee weken een aantal wetsvoorstellen ten gronde dat de financiering van het asbestfonds uitbreidt tot de asbestproducenten en slachtoffers het recht geeft naar de rechtbank te stappen nadat ze een beroep gedaan hebben op het fonds. Dat werd vernomen van de indiener van de voorstellen, Louis Ide (N-VA), en van Marleen Temmerman (sp.a), die de teksten mede ondertekende.

De commissie besprak de voorstellen voor het eerst, de dag nadat de Brusselse rechter Eternit veroordeelde tot een schadevergoeding van 250.000 euro. Een aantal senatoren meende dat het ene wetsvoorstel zou betekenen dat het slachtoffer tweemaal langs de kassa zou passeren, maar zowel Ide als Temmerman wezen erop dat de tegemoetkoming van het asbestfonds als voorschot op de schadevergoeding kan gelden. Maandag werd Eternit veroordeeld tot een schadevergoeding van 250.000 euro terwijl een slachtoffer gemiddeld slechts 1.600 euro per maand ontvangt van het asbestfonds, merkte Temmerman op. De commissieleden waren het wel volmondig eens met het voorstel om de vervuiler/asbestproducent ook te laten bijdragen in het asbestfonds. Over het bedrag was er wel nog discussie. Eén procent van de loonmassa, zoals een groen voorstel in de Kamer bepaalt, kan volgens de meesten leiden tot het faillissement van de producent, luidde de waarschuwing. De commissie besliste om de discussie binnen twee weken te hervatten. In tussentijd kunnen de verschillende fracties amendementen indienen. (KAV)

Onze partners