Senaat - Commissie erkent verantwoordelijkheid Belgische overheden voor Jodenvervolging

10/01/13 om 12:31 - Bijgewerkt om 12:31

(Belga) De Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden heeft unaniem ingestemd met een resolutie waarin de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden voor de Jodenvervolging in België erkend wordt. De Senaat vraagt de regering onder meer de mogelijkheid te onderzoeken om het statuut van 'gedeporteerde om racistische redenen' en van 'wees van de Shoah' te erkennen.

De resolutie baseert zich op het onderzoek van het SOMA van 2007, op vraag van de Senaat, die tot het besluit kwam dat "de Belgische overheid een gewillige houding aangenomen heeft door op zeer diverse en cruciale terreinen een voor een democratie onwaardige medewerking te verlenen aan een voor de Joodse (vreemdelingen-)bevolking desastreuze politiek".In de resolutie schaart de Senaat zich hierachter en stelt ze dat onderricht over de Shoah een belangrijk antidotum is tegen fanatisme en het extreem-rechts gedachtengoed.De tekst vraagt de regering de aanvragen tot erkenning of herstel, die ingevolge het eindverslag van het SOMA werden ingediend, te behandelen en te onderzoeken of het statuut van 'gedeporteerde om racistische redenen' en van 'wees van de Shoah' te erkennen. Voorts willen de senatoren dat de studie van het SOMA bij een zo breed mogelijk publiek bekend gemaakt wordt en vragen ze de gemeenschappen om nieuwe pedagogische instrumenten te ontwikkelen opdat de leerkrachten de leerlingen kunnen laten kennismaken "met deze duistere periode uit onze geschiedenis". (DLA)

Onze partners