Rekenhof ontevreden over begroting

22/11/14 om 19:11 - Bijgewerkt om 19:18

Het Rekenhof heeft een aantal vragen bij de ontwerpbegroting voor 2015 van de federale regering van premier Charles Michel (MR). Vaak is er te weinig informatie om de regeringsplannen en de geschatte inkomsten te toetsen, luidt het.

Rekenhof ontevreden over begroting

© belga

Sommige maatregelen zijn te weinig toegelicht, stelt het Rekenhof in een rapport. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk waar de bijkomende 75 miljoen euro uit de strijd tegen fiscale fraude gehaald wordt. De regering rekent bijvoorbeeld wel op 30 miljoen euro uit de zogenaamde 'rechtzettingen van de aanslag op geheime commissielonen', terwijl de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën een meerkost van 113 miljoen euro verwacht, merkt het Rekenhof op. De regering schroeft immers de door de ondernemerswereld gehekelde 'monsterboete' van 309 procent terug.

Die plannen maken volgens het Rekenhof 'in essentie' het nieuwe regime minder streng, waardoor een toename van de ontvangsten 'weinig aannemelijk is'.

Onduidelijkheden

Maatregelen die te maken hebben met de 'bijdrage van de financiële sector' moeten 100 miljoen opleveren, maar de FOD raamt dit maar op 10 miljoen euro. Die minderinkomsten worden wel volledig gecompenseerd door andere meerontvangsten, bijvoorbeeld uit de hervorming van de liquidatieboni.

De impact en verwachte inkomsten of kosten van enkele belangrijke niet-fiscale maatregelen van de nieuwe regering kunnen volgens het Rekenhof niet nagegaan worden, bijvoorbeeld de kosten van het effect van de indexsprong en de sociale begeleiding van de indexsprong.

"Op basis van de verkregen informatie is het Rekenhof niet in staat om de budgettaire impact van deze maatregelen te beoordelen." Dat geldt ook voor andere maatregelen, bijvoorbeeld de verhoging van de accijnzen op tabak.

Justitie

Ook wat het departement Justitie betreft, zijn volgens het Rekenhof in de ontwerpbegroting 2015 op verschillende vlakken te weinig middelen ingeschreven. Bij de werkingskosten kampt justitie 'reeds jaren met een structurele betalingsachterstand', wat regelmatig aangekaart wordt door bijvoorbeeld de advocaten of de wetsdokters. Op de werkingskosten wordt voor 2015 een besparing uitgevoerd ter hoogte van 63 miljoen euro.

"Het Rekenhof wijst erop dat de door de FOD Justitie geraamde betalingsachterstand met de bij het huidig begrotingsontwerp toegekende kredieten niet zal kunnen worden weggewerkt. Bij afwezigheid van andere maatregelen zullen de toegestane kredieten mogelijk niet volstaan om alle onderstaande uitgaven te vereffenen." Daarbij verwijst het Rekenhof naar de werkingskosten van de gevangenissen, voeding en onderhoud van de gevangen, werkingskosten van de medische diensten in de penitentiaire instellingen, medische kosten voor gevangenen, werkingskosten van de rechterlijke orde en de gerechtskosten.

Voor de gerechtskosten bijvoorbeeld, is 71,2 miljoen euro ingeschreven, een daling met bijna 17 miljoen euro tegenover 2014. Het bedrag ligt bovendien lager dan de geraamde achterstand eind 2014 (88,2 miljoen euro).

(Belga/BO)

Lees meer over:

Onze partners