Regering vormt wachtuitkering om tot inschakelinguitkering

16/12/11 om 17:23 - Bijgewerkt om 17:23

(Belga) De ministerraad heeft een koninklijk en een ministerieel besluit goedgekeurd die een hervorming van het stelsel van de wachtuitkeringen moeten doorvoeren. De wachttijd wordt een beroepsinschakelingstijd en de wachtuitkeringen zullen inschakelingsuitkeringen heten. Doel is schoolverlaters intensiever te begeleiden in hun zoektocht naar een job, meldt minister van Werk Monica De Coninck (sp.a).

Vanaf 1 januari 2012 zullen alle werkzoekenden 310 dagen beroepsinschakeling moeten doormaken alvorens ze recht hebben op een inschakelingsuitkering. De uitkering wordt vanaf dan ook in de tijd beperkt. Samenwonenden van wie een gezinslid een inkomen uit werk heeft, hebben hooguit drie jaar recht op een inschakelingsuitkering. Gezinshoofden, alleenstaanden en bevoorrechte samenwonenden - werklozen van wie de partner een werkloosheidsuitkering krijgt - hebben tot hun 33ste recht op een uitkering. Wie al ouder is dan 30 jaar, heeft ook nog drie jaar recht op een uitkering. Voor werkzoekenden die nu al in het stelsel van de wachtuitkering zit, geldt als overgangsmaatregel dat de drie jaar voor iedereen start op 1 januari 2012. Via een activeringstraject zullen werkzoekenden intensiever worden begeleid en opgevolgd. Daarvoor moet een samenwerkingsakkoord met de gewesten worden uitgewerkt. (KAV)

Onze partners