Regering reserveert 60% dienstenchequejobs voor werklozen en leefloners

22/06/12 om 14:15 - Bijgewerkt om 14:15

(Belga) Zes op de tien nieuwe jobs betaald met dienstencheques moeten voortaan naar leefloners of uitkeringsgerechtigde volledig werklozen gaan. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Dienstenchequebedrijven kunnen van dat cijfer enkel afwijken wanneer het in de betrokken regio te moeilijk blijkt om nog genoeg mensen te vinden, aldus minister van Werk Monica De Coninck (sp.a).

De nieuwe aanpak moet meer werklozen en leefloners weer aan de slag helpen. De voorrang gaat naar mensen die een leefloon, een werkloosheids- of een inschakelingsuitkering krijgen als voltijds werknemer, of die daar in de zes maanden voor de indienstneming gedurende een bepaalde tijd op konden rekenen. Blijkt het in een bepaalde regio erg moeilijk om nog geschikte kandidaten te vinden, dan kunnen ondernemingen bij de lokale RVA-directeur een vrijstelling vragen. Daarnaast bevestigden de ministers ook formeel de aangekondigde prijsstijging van 7,5 naar 8,5 euro. Die verhoging gaat op 1 januari 2013 van start. Daardoor daalt de federale bijdrage nu van 14,22 tot nog 13,22 euro. Toch gaat het niet om een besparing, aangezien het gebruik van de cheques de voorbije jaren fors toenam, verzekerde De Coninck. Het nieuwe KB dwingt de sector tot slot nog tot een professionalisering. Wil een onderneming erkenning, dan moet ze een businessplan voorleggen dat is goedgekeurd door een boekhouder of boekhouder-fiscalist. Een onderneming met slechts een deel van de activiteiten betaald met dienstencheques, zal voortaan ook een afzonderlijke boekhouding moeten voeren. (KAV)

Onze partners