'PS is voor N-VA blijkbaar niet de boeman als het gaat om leven en dood'

12/02/14 om 19:52 - Bijgewerkt om 19:52

N-VA-fractieleider Jan Jambon verwijt de CD&V partijpolitieke spelletjes te spelen in het debat over de uitbreiding van de euthanasiewet naar wilsbekwame jongeren. Sonja Becq (CD&V) had eerder gezegd dat de PS voor de N-VA blijkbaar niet de boeman is als het gaat om kwesties over leven en dood.

'PS is voor N-VA blijkbaar niet de boeman als het gaat om leven en dood'

© Belga

In tegenstelling tot de Senaat zal in de Kamer er minder volgens de fractielijnen gestemd worden. In de Hoge Vergadering waren er enkel afwijkende stemmen bij de MR. Bij de overige partijen was er steeds een gelijk stemgedrag. In de Kamer blijken er naast enkele MR-tegenstemmen ook dissonante klanken te horen zijn bij Ecolo en N-VA - "tot tien fractieleden die de tekst niet zullen goedkeuren". Daardoor komt de wisselmeerderheid morgen/donderdag echter niet in gevaar.

Na het debat over de uitbreiding van de euthanasiewet, met een hele reeks hoorzittingen, werd de bespreking in de Kamer na enkele commissievergaderingen afgerond. De tegenstanders van de tekst betreurden de snelheid waarmee de bespreking in de Kamer werd gevoerd en de weigering van de alternatieve meerderheid - zonder CD&V en cdH maar met de steun van groenen en N-VA - om een advies te vragen aan de Raad van State over de tekst.

Sarah Smeyers (N-VA) beet de spits af in het plenaire debat door erop te wijzen dat het om een zeer moeilijk onderwerp ging dat evenwel een wettelijk kader vereist. Ze wees er echter op dat het wetsontwerp "het recht van de minderjarige om euthanasie te vragen" inhoudt en niet "het recht van de minderjarige op euthanasie". Ze was verheugd dat de N-VA er in de Senaat in geslaagd was het voorstel van socialisten en liberalen bij te sturen, maar kondigde meteen ook aan dat "heel wat mensen van onze beweging anders zullen stemmen".

Karine Lalieux (PS) betreurde de polemiek die de laatste tijd ontstaan was rond de uitbreiding van de euthanasiewet tot minderjarigen, "waarbij kinderen worden gematerialiseerd". Ze verwees daarbij naar de getuigenis van het vierjarig Canadees meisje dat beweerde er niet meer te zijn geweest met de Belgische euthanasiewet, terwijl haar casus helemaal niets te maken heeft met de wetswijziging.

Sonja Becq herhaalde de CD&V-kritiek dat het ontwerp "vol onzorgvuldigheden, onnauwkeurigheden en lacunes staat" en dit ook in relatie tot de bestaande euthanasiewet. Maar blijkbaar lag de wisselmeerderheid die de N-VA samen met de groenen (die wel in de institutionele meerderheid zaten) haar erg hoog. In de Senaat moest volgens Becq niet meer gedebatteerd worden want men was zeker van de N-VA-stemmen.

"Mijn beste collega's van de N-VA, blijkbaar is de PS niet de Belgisch boeman als het gaat om fundamentele kwaesties als leven en dood, is de PS niet de boeman om tegen een advies van de Raad van State te stemmen om een rechtszeker kader voor euthanasie te bieden", aldus Becq. "Ik vind het erg dat wij een wetsontwerp stemmen dat euthanasie mogelijk maakt voor kinderen die er zelf niet om vragen", besloot ze.

N-VA-fractieleider Jan Jambon betreurde de uitval Becq. "Het debat was sereen en ik had tot twee minuten geleden voor uw tussenkomst geapplaudisseerd, maar ik betreur dat u er platte partijpolitieke spelletjes speelt". De stemming over het voorstel is voor donderdag. (Belga/EE)

Onze partners