Provincies moeten welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in kaart brengen

21/12/12 om 18:18 - Bijgewerkt om 18:18

(Belga) De Vlaamse provincies moeten elk een sociale kaart opstellen, een overzicht met alle welzijns- en gezondheidsvoorzieningen per provincie. Het opstellen van zo'n sociale kaart is één van de vier taken die de provincies krijgen in het decreet over de nieuwe taken voor de provincies rond welzijns- en gezondheidsbeleid dat vrijdag is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Het decreet, dat werd uitgewerkt door welzijnsminister Jo Vandeurzen, moet zorgen voor een betere afstemming tussen het welzijns- en gezondheidsbeleid tussen de verschillende bestuurslagen in Vlaanderen. Wat welzijn en gezondheid betreft, krijgen de provincies vier afgelijnde taken. Naast het opstellen van een sociale kaart, gaat het ook om het ondersteunen van sociale planning (o.a. gegevens aanleveren voor lokale besturen en leemtes detecteren in het bestaande aanbod van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen), het stimuleren en ondersteunen van netwerken in de sector en het voeren van een eigen 'impulsbeleid' (bv. eenmalige investeringssubsidies voor de bouw van een woonzorgcentrum). De provincies zullen echter niet langer mogen instaan voor het structureel subsidiëren van voorzieningen of organisaties waaraan de Vlaamse overheid geld geeft. "De overheveling van deze provinciale subsidies was een uiterst zorgvuldige oefening waarvoor in nauw overleg met de vijf provincies een transitievoorstel is uitgewerkt", aldus minister Vandeurzen. Het decreet treedt in werking op 1 januari 2014. (MVL)

Onze partners