Peter Van Rompuy geeft startschot voor Belgische verankering budgettaire 'golden rule'

25/01/12 om 13:44 - Bijgewerkt om 13:44

(Belga) Peter Van Rompuy (CD&V) zal in de Senaat een voorstel indienen om een schuldenrem in de grondwet te verankeren. Die 'golden rule' moet ervoor zorgen dat België vanaf 2016 een structureel begrotingsevenwicht aanhoudt. Van Rompuy wil met zijn initiatief het intergouvernementele begrotingsverdrag uitvoeren dat op de Europese top van 8 en 9 december afgesproken werd.

De 'Schuldenremwet' moet België en de deelstaten ertoe verplichten om in de begroting jaarlijks een maximale bovengrens van de uitgaven in te bouwen, rekening houdend met de inkomsten en de economische groei. "De meerwaarde van dit mechanisme schuilt in hoofdzaak in het feit dat in jaren van sterke economische groei de overheid verplicht wordt overschotten op te bouwen", legt Van Rompuy uit. "In jaren van economische crisis laat dit mechanisme beperkte tekorten toe, zodat via de werking van de 'automatische stabilisatoren' (zoals werkloosheidsuitkeringen) het economisch herstel kan gevrijwaard worden." Anders gezegd: de overschotten in tijden van sterke groei compenseren de tekorten in periodes van zwakke of negatieve groei. "Over de economische cycli heen wordt een structureel evenwicht gegarandeerd", vat Van Rompuy samen. Enkel in noodsituaties zou van de 'golden rule' afgeweken kunnen worden. Bijvoorbeeld een natuurramp of de redding van een bank kunnen voor een budgettaire schok zorgen waar de overheden geen vat op hebben. De schuldenrem zou vanaf 2016 gelden. Als ons land zich aan de Europese afspraken houdt, zal namelijk vanaf 2015 een begrotingsevenwicht of -overschot geboekt worden. (MVL)

Onze partners