Meerderheid en groenen keuren resolutie tegen discriminatie op arbeidsmarkt goed

02/07/15 om 21:21 - Bijgewerkt om 21:21

De federale meerderheidspartijen hebben met de steun van oppositiepartijen Ecolo en Groen een resolutie goedgekeurd over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Bij alle vormen van discriminatie moet de regering voorzien in een systeem van gerichte controles.

Meerderheid en groenen keuren resolutie tegen discriminatie op arbeidsmarkt goed

© belga

De centrumrechtse meerderheidspartijen hebben met steun van Ecolo en Groen een resolutie goedgekeurd over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarin wordt de regering gevraagd werk te maken van een evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving en indien nodig wetgevende initiatieven te nemen om de wetten aan te passen.

De algemene oproep van het parlement is om van de strijd tegen alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt een prioriteit te maken. Daarbij hoort ook een evaluatie en eventuele aanpassing van de wetgeving. De indieners vragen ook oog te hebben voor alle factoren die de lage werkzaamheidsgraad van sommige risicogroepen op de arbeidsmarkt verklaren en daar de passende maatregelen voor te nemen.

Gerichte controles

Bij alle vormen van discriminatie moet de regering voorzien in een systeem van gerichte controles bij de federale overheid als werkgever en in overleg treden met de andere overheden om gerichte controles te houden in alle overheidsinstellingen en instanties die kunnen worden gerekend tot de openbare sector of in belangrijke mate worden gefinancierd met publieke middelen.

Ook wordt de regering gevraagd met de sociale partners te overleggen zodat zij in de verschillende sectoren cao's sluiten met het oog op de invoering van een gedragscode inzake discriminatie en het opzetten van systemen van zelfregulering en zelfcontroles. De aanpak van de uitzendsector, "waarin sensibilisering, begeleiding, zelfregulering en als sluitstuk bestraffing, met het verlies van het Federgon-kwaliteitslabel centraal staan", wordt daarbij mee als inspiratiebron naar voren geschoven. (Belga/WB)

Lees meer over:

Onze partners