Marghem: na de 'leugens', discussie over inhoud

21/05/15 om 20:08 - Bijgewerkt om 20:07

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft zich voor de Kamercommissie Bedrijfsleven verantwoord. Voor de meerderheidspartijen volstond dat, voor de oppositie niet. En dan werd er nog niet gesproken over de inhoud rond de levensduurverlenging van kerncentrales Doel 1 en 2.

Marghem: na de 'leugens', discussie over inhoud

Marie-Christine Marghem (MR), minister van Energie © BELGA

Federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) heeft de Kamercommissie Bedrijfsleven te woord gestaan tijdens een extra zitting, na verwijten dat ze het parlement had voorgelogen in het dossier rond de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2. Voor meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open VLD volstond haar uitleg, voor de oppositie allerminst.

'Temperament'

Marghem gaf een chronologisch overzicht van de verschillende genomen stappen, waarbij ze stelselmatig onderstreepte dat de hele regering - via de ministerraad of op interkabinettenwerkgroepen - haar werkwijze telkens weer bekrachtigd heeft. Ook afsluiten deed de minister met de woorden dat "de regering haar lijn aanhoudt".

Mea culpa slaan deed Marghem allerminst. Van fouten of leugens is in haar ogen geen sprake. Het enige dat ze wilde toegeven, was dat "haar temperament" misschien tot wat ongenoegen had geleid bij de oppositie. Voor de meerderheid was daarmee de kous af. "Wat de vorm betreft, is voor ons het antwoord van de minister gekomen", zo formuleerde Open VLD'er Frank Wilrycx het. Samen met N-VA, CD&V en MR wil hij weer overgaan naar de inhoud, die dinsdag opnieuw aan bod zal komen.

Tegen internationale verdragen

De oppositie reageerde ziedend. "De minister heeft op geen enkele vraag geantwoord. Waarom heeft ze gelogen en zaken achtergehouden?", klonk het. Zelfs over de datum van opstelling die vermeld werd op de tijdslijn die de minister uitdeelde - 20 mei - ontstond discussie. De groenen zagen er een nieuwe leugen in, aangezien de minister haar late aankomst donderdagochtend (21 mei, nvdr) had verantwoord door te stellen dat ze de tijdslijn nog had opgesteld.

Meer fundamenteel zagen Groen, SP.A, Ecolo, PS, cdH en PVDA zich gesterkt door het laatste advies van de Raad van State, dat volgens hen het hele wetsontwerp onderuit haalt. Zo stelt de Raad van State dat een internationale consultatie en een nieuw milieueffectenrapport nodig zijn voor de heropstart van Doel 1. Anders zou de regering ingaan tegen internationale verdragen en Europese richtlijnen.

Juridische onzekerheid

Het inhoudelijke debat is voor dinsdag, maar de oppositie verweet Marghem dat ze ook dat advies heeft achtergehouden. De minister vond echter niet dat ze de tekst aan het parlement had moeten doorspelen, aangezien het amendement dat aan de basis lag ook nooit is neergelegd. Volgens Marghem werd daarmee immers slechts de mogelijkheid "getest" of de juridische basis via retroactieve weg gered kon worden.

Hoe dan ook blijft de minister bij haar standpunt over de manier waarop de levensduur van Doel 1 verlengd moet worden. De kerncentrale werd begin dit jaar veertig en ligt dus al stil, gezien de oude wet op de kernuitstap die voorlopig nog steeds van kracht is. Volgens Marghem beschikt Doel 1 nog steeds over zijn exploitatievergunning om elektriciteit te produceren. Nieuwe studies, rapporten of publieke consultaties zijn in haar ogen dus niet nodig.

De oppositie waarschuwt echter voor juridische onzekerheid als ze toch doorzet. Zaak blijft voor de energieminister vooreerst om de bevoorradingszekerheid te garanderen, ook de komende winters. De levensduurverlenging van Doel 1 en 2 past in dat kader. Al blijft het de nucleaire waakhond FANC die uiteindelijk zal beslissen over de technische heropstart, onderstreepte ze. Veiligheid is daarbij van primordiaal belang. (Belga/WB)

Onze partners