KU Leuven heeft ernstig tekort aan zorgcoördinatoren

17/10/16 om 22:26 - Bijgewerkt om 22:24

De Dienst Studeren en Functiebeperking van de KU Leuven heeft slechts één zorgcoördinator per 455 studenten met een functiebeperking. De zorgcoördinatoren moeten er onder meer voor zorgen dat deze studenten faciliteiten krijgen om te kunnen studeren zoals cursusmateriaal in braille voor blinden en tolken voor doven.

KU Leuven heeft ernstig tekort aan zorgcoördinatoren

KU Leuven © BELGA

Studentenblad Veto maakte de cijfers maandag bekend. Momenteel beschikt de dienst over 3,75 voltijdse equivalenten voor 1.705 studenten met een functiebeperking. Dat komt neer op 455 studenten per zorgcoördinator. Recent een extra werkkracht toegezegd na een gesprek met de algemeen beheerder van de universiteit. Daardoor zal de werklast zal dalen tot 395 studenten per persoon.

Nog steeds onvoldoende, vindt Ann Dewicke, hoofd van de Dienst Studeren en Functiebeperking. 'Met deze toezegging zal een voltijdse zorgcoördinator nog steeds maximaal één uur en 10 minuten kunnen vrijmaken per student en per semester. We hebben nog twee extra VTE nodig', aldus Dewicke, die er ook op wijst dat het aantal studenten met een functiebeperking aan de KU Leuven jaarlijks met 10 procent stijgt.

Ook is er door de werkoverlast geen ruimte voor andere zaken dan de toewijzing van faciliteiten. Volgens Dewicke gebeurt er bijvoorbeeld nauwelijks iets rond sensibilisering.

Ruth Stokx, hoofd van de Studentenadviesdiensten aan de KU Leuven, wijst er in Veto op dat studenten met een functiebeperking aan hogescholen een GON-begeleiding kunnen krijgen, een begeleider die zo'n drie tot vier uur per week met hen bezig is, terwijl dat niet het geval is aan universiteiten. 'Het is onrechtvaardig dat zo'n systeem wel bestaat voor hogescholen maar niet voor de universiteiten. Wij vragen dan ook al jaren aan de overheid om dat recht te trekken', aldus Stokx, die er echter ook op wijst dat omwille van het bestaan van universitaire diensten zoals Studieadvies zorgcoördinatoren niet alle taken van een GON-begeleider zouden moeten overnemen. (BELGA/JVL)

Crevits: 'Begeleiding meer clusteren'

Het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt het 'een historisch gegeven' dat GON-begeleiding in het hoger onderwijs enkel bestaat aan de hogescholen. 'Minister Crevits heeft een overleggroep samengesteld met vertegenwoordigers van de universiteiten, hogescholen, het SIHO en de VLOR (het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, en de Vlaamse Onderwijsraad, nvdr). Parallel met de hertekening van de GON-begeleiding in het leerplichtonderwijs buigen zij zich over hoe GON-begeleiding in de toekomst in het hoger onderwijs verder vorm kan krijgen binnen het ruime sociale beleid van instellingen.

'De GON-begeleiding bestaat vooral in het basisonderwijs en secundair onderwijs en wordt hervormd in 2017', klinkt het 'Daarbij wil minister Crevits evolueren naar meer begeleiding op de klasvloer met een ondersteuning op maat van de leerling en de leerkracht. We maken meer flexibiliteit mogelijk: nu krijgen leerlingen twee uur begeleiding gedurende 2 jaar, maar voor sommige leerlingen is dat onvoldoende ondersteuning, voor andere is het quasi overbodig.'

Crevits wil de begeleiding meer clusteren. 'Nu komen in een school vaak meerdere GON-begeleiders voor enkele uren, met dezelfde expertise. Hun taak is erg versnipperd, waardoor ze vaak meer tijd in de auto doorbrengen dan dat ze kunnen begeleiden.'

Onze partners