Kristien Smets (CD&V) - Zonhoven

27/08/12 om 06:00 - Bijgewerkt om 06:00

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Gedurende 6 jaar heeft CD&V samen met Open VLD de gemeente bestuurd. Onze schulden zijn gehalveerd tijdens deze bestuursperiode en we hebben gezonde gemeentefinanciën.

Er werden enkele belangrijke projecten gerealiseerd zoals een skatepark voor de jeugd, nieuwe jeugdlokalen op Halveweg staan in de steigers,overdracht containerpark naar Limburg.net, de opvoedingswinkel, een nieuw wandelpark. Uitpunt kantoor (vrijetijdswinkel), herinrichting Engstegen en schoolomgeving en Herestraat wegwerken gevaarlijk kruispunt.

De aanzet voor het oplossen van de wateroverlast waar het centrum van Zonhoven mee kampt is gezet via het project Engstegen Oost en de realisatie op korte termijn van 2 extra bufferbekkens.

De inzet voor ons is om opnieuw mee te doen met een coalitie om zo de opgestarte projecten te kunnen afwerken en met veel enthousiasme nieuwe projecten op te starten en uit te voeren.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Moeilijk,te voorspellen omdat we niet echt weten hoe de nationale effecten gaan doorwegen op het gemeentelijk vlak. Wellicht gaan we naar een 3-tal blokken die mekaar in evenwicht houden Open VLD - S.pa - NVA of CD&V. 14 oktober zullen we het weten.

Wat is van belang in uw gemeente?

Voor onze gemeente is het betaalbaar wonen en de verkeersveiligheid over de gehele gemeente een prioriteit. Zowel de schoolomgevingen moeten veiliger als het verkeer in het centrum en op de doorgangswegen moet aangepakt worden.

We hebben een sterke bevolkingsaangroei gekend met een hogere druk op alle wegen, ook de gewestwegen. Een mix van maatregelen moet hier soelaas brengen gaande van strengere controles over nieuwe fietspaden en verbeteringen van bestaande fietspaden.

De herwaardering van de deelkernen staat ook op onze agenda (vergroenen en terugdringen zwerfvuil). Zonhoven centrum aantrekkelijker maken als centrum om zo meer handelszaken een kans te geven staat ook op onze agenda. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners