Kloof tussen noorden en zuiden van België groeit

28/02/14 om 10:45 - Bijgewerkt om 10:45

Bron: Knack

Door de crisis groeien de verschillen tussen de werkloosheidscijfers in het noorden en het zuiden van België en tussen de aan elkaar grenzende provincies.

Kloof tussen noorden en zuiden van België groeit

Vlaanderen versus Wallonië © BELGA

Vorig jaar was 8,2 procent van de beroepsbevolking van 20 tot 64 jaar in ons land werkloos, het hoogste cijfer sinds 2005. In haar jaarverslag drukt de Nationale Bank een kaart van België af, met de werkloosheidsgraad per provincie. Daaruit blijkt dat de werkloosheid in zeer dicht bij elkaar liggende geografische gebieden sterk uit elkaar loopt.

In West- en Oost-Vlaanderen is er het minste werkloosheid (3,8 procent) en in het noorden van het land spant Antwerpen de kroon (5,9 procent). Dat is dus dik 2 procentpunt meer. Groter verschil is er evenwel als je de taalgrens oversteekt. Het verschil tussen West- en Oost-Vlaanderen enerzijds en Henegouwen anderzijds is meer dan 7 procentpunt. Tussen Limburg en Luik meer dan 5 procent. Tussen Vlaamse-Brabant en Waals-Brabant bijna 2 procentpunt.

Werken over gewestgrenzen heen

De Nationale Bank doet een poging tot verklaring: de laaggeschoolden zijn over het algemeen minder geneigd om zich te verplaatsen om een baan aan te nemen, omdat het financiële voordeel van een baan in vergelijking met een werkloosheidsuitkering erg gering is. Dat kan niet alles verklaren, schrijft de Nationale Bank, die erop wijst dat de gewestgrenzen een obstakel blijven om zich voor een job te verplaatsen, 'wat niet het geval is voor Brussel, waarheen veel Walen en Vlamingen dagelijks pendelen'.

De financieel-economische crisis, waar we nu langzaam uit kruipen, heeft de kloof tussen de Vlaamse en Waalse werkloosheidscijfers in de meeste gevallen nog wat uitgediept. In 2008, voor de crisis op de arbeidsmarkt te merken was, bedroeg de werkloosheid in heel België 6,8 procent. In vijf jaar tijd is die dus met 1,4 procentpunt gestegen. In Henegouwen (plus 1,8 procentpunt), Namen (plus 2,6) en het Brussels Gewest (plus 3,4) steeg de werkloosheid over deze periode duidelijk meer dan het gemiddelde.

Economen verwachten niet dat de werkloosheid onmiddellijk zal dalen. Dit jaar zou ze alvast vrij stabiel blijven op 8,4 procent. Er zijn geen tekenen dat de verschillen in werkloosheid over de gewestgrenzen snel zullen afnemen.

Onze partners