kern buigt zich over kritiek Raad van State

22/12/11 om 12:49 - Bijgewerkt om 12:49

(Belga) Het kernkabinet van de federale regering buigt zich om 12.30 uur over het pensioendossier. De topministers zullen er een antwoord formuleren op de kritiek die de Raad van State woensdag gaf op de pensioenhervorming.

De kritiek slaat op verschillende bepalingen uit de tekst die vorige donderdag in de bevoegde Kamercommissie werd behandeld. De Raad van State hekelt onder meer het gebrek aan verantwoording bij de teksten over maatregelen die gebaseerd zijn op leeftijd en die een uniforme regeling invoeren voor verschillende situaties. Het rechtscollege herinnert eraan dat het aan de wetgever is om dit te verantwoorden. Het impliceert daarbij dat dit nu niet gebeurt. Bovendien laten de bewuste amendementen op het ontwerp diverse bepalingen de regering toe om bepaalde wettelijke bepalingen per koninklijk besluit te wijzigen. De Raad van State vergelijkt dit met bijzondere machten die de wetgever aan de uitvoerende macht zou geven. Aangezien de machtiging niet beperkt is in tijd noch goed omschreven is, voldoet die echter niet aan de eigenschappen van volmachten, luidt het. Kamer en Senaat moeten de pensioenhervorming eind deze week gestemd hebben. De Kamer start donderdagnamiddag de bespreking. De openbare sector is donderdag in staking uit protest tegen de hervorming. Ook is er een aanzegging voor een algemene staking op 30 januari. (KME)

Onze partners