Kamer beslist donderdag over agendering B-H-V-voorstellen

26/04/10 om 13:03 - Bijgewerkt om 13:03

De fractieleiders hebben maandag geen akkoord bereikt over de agendering van de wetsvoorstellen inzake B-H-V.

De fractievoorzitters in de Kamer hebben maandagmiddag geen akkoord bereikt over de agenda van de plenaire Kamerzitting op donderdag. Er zal daarover bij het begin van de zitting moeten gestemd worden.

De conferentie van de voorzitters (met de fractieleiders in de Kamer) boog zich maandag over de agenda van donderdag.

Na afloop kondigde Kamervoorzitter Patrick Dewael aan dat er daarover geen eensgezindheid was. Enkele (Vlaamse) partijen wilden de splitsingsvoorstellen inzake Brussel-Halle-Vilvoorde agenderen, de Franstaligen zijn daar tegen.

Voor het begin van de vergadering hadden de Franstalige fractieleiders Daniel Bacquelaine (MR), Christian Brotcorne (CDH) en Thierry Giet (PS) duidelijk laten blijken dat er wat hen betreft geen sprake kan zijn van een agendering van de splisingsvoorstellen.

Er zal bijgevolg donderdag bij het begin van de plenaire zitting moeten gestemd worden over de agenda. De kans is groot dat Vlamingen en Franstaligen daar lijnrecht tegenover elkaar zullen staan.

Om de wetsvoorstellen op de agenda te zetten, volstaat een eenvoudige meerderheid. Maar de Franstaligen beschikken over instrumenten om de stemming te vertragen.

Onze partners