Hogere stroomfactuur lokt felle reacties uit

31/03/11 om 16:52 - Bijgewerkt om 16:52

Donderdag gaf de Creg groen licht aan de verhoging van de tarieven van distributienetbeheerder Eandis. De prijzen gaan voor een gemiddeld gezin 6 euro per maand de hoogte in vanaf 1 april, of gemiddeld 72 euro per jaar. De beslissing kan op weinig bijval rekenen.

Febeliec: "De maat is vol"
De federatie van industriële energieverbruikers reageert verontwaardigd: "De overheid kan het vel van de kei niet verder afstropen." Febeliec dringt daarom aan op dringende maatregelen om de meerkosten voor de verbruikers in te perken. "De elektriciteitskost zal in Vlaanderen opnieuw toenemen, dit in een periode dat onze prijzen reeds hoger zijn dan in onze buurlanden", luidt het. "Voor een bedrijf aangesloten op het distributienet van Eandis, kan de extra kost volgens Febeliec oplopen tot "tienduizenden euro's, en dit bovenop alle reeds bestaande heffingen en meerkosten".

Itinera: "Ondoordacht beleid"

De verhoging van 72 euro per jaar is volgens denktank Itinera een gevolg van het "ondoordacht beleid": zonnepanelen zijn de duurste vorm van energie, worden onbeperkt gepromoot, en dat in een land met weinig zonne-uren. Het huidige systeem met de groenestroomcertificaten is voor Itinera onhoudbaar door de combinatie van hoge productiesubsidies en diverse fiscale aftrekmogelijkheden. Dat levert volgens de denktank een jaarlijks nettorendement van 10 procent voor een periode van 20 jaar. "In de financiële wereld is er nergens een belegging te vinden met een vergelijkbaar rendement", luidt het. Itinera pleit in forse bewoording om de "excessieve rendementen" van zonnepanelen te belasten. Die fiscale opbrengsten moeten dan aangewend worden om het fors verhogen van de distributietarieven voor stroom gedeeltelijk te vermijden.

Samenlenvingsopbouw: "Ethisch onaanvaardbaar"

Voor Samenlevingsopbouw is de verhoging van de tarieven "ethisch onaanvaardbaar" omdat ze energiearmoede in de hand werkt. De organisatie vraagt de federale energieregulator Creg "met aandrang" om zijn beslissing op te schorten en pleit voor een systeem dat de gezinnen met de laagste inkomens vrijwaart van deze prijsverhoging. "Nu al zijn er meer dan 100.000 gezinnen in Vlaanderen aangewezen op de distributienetbeheerder omdat ze de energiefacturen van hun commerciële leverancier niet langer konden betalen. Door deze tariefverhogingen zullen zij nog dieper wegzinken in een moeras van schulden en energiearmoede.

Bond Beter Leefmilieu: "Kaart van hernieuwbare energie trekken"

De Bond Beter Leefmilieu vindt dan weer dat we ons niet mogen laten afschrikken. "De prijs voor zonnepanelen is slechts een fractie van wat we betalen aan kernenergie. We moeten nu volop de kaart van hernieuwbare energie trekken. Daarmee maken we onszelf bovendien minder afhankelijk van de steeds stijgende olieprijzen." Volgens BBL betaalt een gezin met gemiddeld verbruik per jaar ongeveer 142 euro plus extra's aan kernenergie. "Een stuk meer dus dan de ongeveer 72 euro die we volgens Eandis zullen moeten betalen voor zonnepanelen."

Lees meer over:

Onze partners