Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

29/10/13 om 13:35 - Bijgewerkt om 13:35

Het Limburgs jeugdbeleid staat op de helling

De provincie Limburg heeft een jeugdbeleid op trots op te zijn, zegt Kristof Leën, de voorzitter van de Limburgse Jeugdraad. Toch dreigt het te worden afgeschaft.

De provincie Limburg is bevoegd voor jeugdbeleid. Meer nog, ze doet dat heel goed. De Limburgse jeugdraad mag vandaag met trots spreken over een provinciaal jeugdbeleid in de provincie van het bronsgroen eikenhout. Organisaties die met kinderen en jongeren werken, worden ondersteund. Gemeentebesturen en jeugddiensten worden meegezogen in de sterke werking van de provinciale jeugddienst. Bovenal krijgen kinderen en jongeren in Limburg dankzij het provinciaal jeugdbeleid kansen om zich te ontplooien, te experimenteren en vooral om jong te zijn.

Het Limburgs jeugdbeleid staat echter al een tijd op de helling. De interne staatshervorming schafte het vorig jaar bijna af, maar de verdedigers van de meerwaarde van provinciaal jeugdbeleid kregen toch hun gelijk: er zit kracht en mogelijkheid in het provinciaal jeugdbeleid, binnen een aantal criteria moet het blijven bestaan. We verwijzen hier naar het decreet lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012, waarin zes provinciale bevoegdheden worden opgesomd. Zo heeft de provincie zich via dit decreet verbonden tot o.a. het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent, het ondersteunen van bovenlokale jeugddomeinen en jeugdinfrastructuur, het coachen en stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen.

Vandaag zorgt de besparing op het Provinciefonds door de Vlaamse Overheid echter voor een volgende strijd voor het behoud van het Limburgs jeugdbeleid. Wederom dreigen we het provinciaal jeugdbeleid te verliezen. We mogen er nochtans trots op zijn. In Limburg worden vele festivals georganiseerd, zoals AFF, Vlamrock, Emotions en Rock Herk, met steun van de provincie. Jeugdorganisaties, jeugddiensten en lokale besturen komen samen voor vorming, uitwisseling en inhoudelijk werk rond belangrijke jeugdige thema's zoals jeugdruimte, dankzij de provincie. Projecten rond jeugdcultuur zoals KPM, Limbomania, Limburg Speelt en het Eventforum worden georganiseerd door, u raadt het nooit, de provincie. Impulsbeleid rond gehoorschade? Werken aan toegankelijk jeugdbeleid? Aanbieden van speelruimte? Iets nodig rond brandveilige jeugdlokalen? Fuifbeleid, ondersteuning van jeugdhuizen of iets rond jongerencultuur? De provincie doet het allemaal.

Tot vandaag dan toch. Vandaag wordt het provinciaal jeugdbeleid klaargezet om af te schaffen. Weg met een beleid voor kinderen en jongeren in Limburg, weg met ondersteuning van jongeren met talent, weg met alle provinciale bevoegdheden waar we samen zo hard aan gewerkt hebben.

Maar geen nood. We staan klaar om te strijden. We willen debatteren over de plaats van jeugdbeleid in onze provincie. We willen meedenken over een haalbare en goede oplossing om de meerwaarde van provinciaal jeugdbeleid te behouden. We willen zelfs constructief zijn als we rond tafel mogen zitten.

Waarom? Omdat we elke dag zien dat het provinciaal jeugdbeleid het verschil maakt. Zowel voor lokale jeugddiensten en besturen, als voor jeugdorganisaties, als voor jongeren met engagement en talent, maar vooral voor alle Limburgse kinderen en jongeren zelf.

Kristof Leën, voorzitter LRJ - Limburgse Jeugdraad

Lees meer over:

Onze partners