Live Herlees: Vragenuurtje Kamer: Fiscale inkomsten: 'Waar we kunnen ingrijpen, grijpen we in'

07/07/16 om 10:51 - Bijgewerkt om 16:03

In de Kamer stond vanmiddag het wekelijkse vragenuurtje op het programma. De oppositie had onder meer vragen over de ereloonsupplementen die specialisten aanrekenen, en over over de belastingsontvangsten, die lager zijn dan gepland. Herlees hier de discussies.

Herlees: Vragenuurtje Kamer: Fiscale inkomsten: 'Waar we kunnen ingrijpen, grijpen we in'

© Belga

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje afgelopen

  Alle mondelinge vragen zijn gesteld. Bedankt om bij ons te volgen.

 • Jan Herregods

  'Zijn activisten die kool boven kernenergie verkiezen wel zo milieuvriendelijk?'

  De twee volgende vragen gaan over de steenkoolcentrales in Europa en komen van Bert Wollants (N-VA) en Michel de Lamotte (cdH).

  Bert Wollants: '500 overlijdens in ons land hebben te maken met de verslaving aan steen- en bruinkool in een aantal landen, zoals Nederland en Duitsland.'

  'Dit geeft een ander beeld wanneer het gaat over de sluiting van kerncentrales.'

  'Welke stappen zal de Belgische regering zetten?'

  Michel de Lamotte (cdH): 'In heel Europa zijn 22.000 mensen om het leven gekomen als gevolg van de vervuiling van steenkoolcentrales.'

  'Moeten we niet in Europa volledig afstappen van energie op basis van steenkool.'

  Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR): 'Mijn administratie zal de cijfers onderzoeken. Dit ligt in lijn met mijn vrees die ik al uitte in februari in samenspraak met onze Duitse collega's.'

  'De Duitse centrales zullen nog blijven draaien tot 2040. Dit heeft een impact op het milieu.'

  'Sommige energiemilitanten hebben liever kool dan kernenergie. Zijn zij wel echt milieuvriendelijk?'

 • Jan Herregods

  Fiscale inkomsten: 'Geen mooi beeld hoe het er binnen regering aantoe gaat'

  De volgende vijf vragen zijn gericht aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en gaan over de fiscale ontvangsten in het licht van de begroting van dit jaar.

  Ahmed Laaouej (PS): 'Waarom blijft de regering inzetten op amateurisme. De cijfers wijzen op steeds meer tegenvallers. De fiscale ontvangsten zouden meer dan 700 miljoen lager zijn dan de ramingen van vorig jaar. Ondertussen zou u tegen 2018 zo'n 11 mijard moeten vinden.'

  'Wanneer krijgen we een ernstig begrotingsakkoord? Wat gaat nu nog vragen aan onze burgers?

  Georges Gilkinet (Ecolo): 'De eerste cijfers van dit jaar zijn verontrustend. De Karaattaks, de speculatietaks, ze brengen allemaal minder op dan voorzien.'

  'De fiscale systemen in dit land zijn niet aangepast aan de realiteit. De software werkt niet.'

  'Wat gaat u uiteindelijk doen om iets aan deze toestand te veranderen, zodat de overheid al haar opdrachten zou kunnen vervullen?'

  Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Het is weer geen mooi beeld hoe het er binnen de regering aantoe gaat momenteel. Op een paar maand liggen de belastingsinkomsten 2,2 miljard lager dan voorzien, 716 miljoen volgens uw kabinet.'

  'Ook volgens Eric Van Rompuy is er op dat vlak een probleem. Volgens hem is de lichtzinnigheid 'ongezien'.'

  'U krijgt rapporten van verschillende instanties waaruit blijkt dat u ondermaats presteert. U brengt niet wat u belooft te brengen.'

  Marco Van Hees (PVDA): 'Het is gemakkelijk om de schuld te schuiven op de aanslagen, en niet op de tax shift.'

  'Wat is eigenlijk de opbrengst van de speculatietaks?'

  Benoît Dispa (cdH): 'Kunt u uitleggen waar die sterke daling in de inkomsten vandaan komt. Hoe gaat u deze info rechtzetten? Hoe zorgt u voor meer fiscale inkomsten?'

  Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): 'De cijfers waar ik me op baseer zijn berekend op de Europese norm terzake.'

  'De lagere inkomsten hebben met drie zaken te maken. Eerst: de btw: het gaat hier om driehonderd miljoen. Dit heeft rechtstreeks te maken met de aanslagen van 22 maart. De regering heeft onder meer maatregelen genomen om de horeca te steunen in deze moeilijke periode.'

  'Ten tweede: de voorafbetalingen van de bedrijven. Door de lage rente hebben zij minder incentive om te betalen.'

  'Ten derde: de roerende voorheffing. Ook hier hangt dit samen met de dalende rentevoeten. De inhaalbeweging zal zichtbaar worden in de nabije toekomst.'

  'Er zijn ook meevallers: de verhoging van de bedrijfsvoorheffing, en de ontvangsten van de douane. In dat eerste zien we de duidelijke effect van de arbeidsmarkt die aantrekt.'

  'Waar we kunnen ingrijpen, grijpen we in. We zullen de cijfers van het monitoringcomité bestuderen, en daarmee aan de slag gaan bij de begrotingscontrole.'

 • Jan Herregods

  'Goed om te herhalen dat mensen zich moeten beschermen tegen de zon'

  Kattrin Jadin (MR) heeft voor Maggie De Block een vraag die samenhangt met de zomer.

  'Onlangs verschenen twee studies over de bescherming die bepaalde zonnecrèmes bieden. Er zouden er niet voldoen aan de wettelijke bepalingen.'

  'De etikettering zou ook onvoldoende leesbaar zijn. Wat kunnen we doen om de controle te verbeteren, en zo in te zetten op een betere bescherming.'

  Maggie De Block: 'Vandaag is een goed moment om te herhalen dat mensen voorzichtig moeten zijn.'

  'We nemen deze kwestie zeer ernstig. Onze diensten hebben contact opgenomen met de Franse inspectiediensten. In België kan de FOD Volksgezondheid zelf controles uitvoeren.'

  'We controleren extra op de producten die bestemd zijn voor kinderen.'

 • Jan Herregods

  'Moeten we patiënten niet beschermen tegen onwettelijke tarieven?'

  Karin Jiroflée (SP.A) heeft een vraag voor Maggie De Block over het grote aantal niet-geconventioneerde artsen.

  Eerder deze week lanceerde SP.A een website waar patiënten hun tarieven bij artsen in een bepaalde regio's kunnen vergelijken.

  Jiroflée: 'In sommige regio's is het haast onmogelijk om een specialist te vinden die de wettelijke tarieven hanteert.'

  'Moeten we de patiënten niet beschermen tegen onwettelijke extra's?'

  'Moeten de artsen verplicht worden om hun tarieven te afficheren in hun kabinet.'

  Maggie De Block: 'Er zijn in het verleden al maatregelen genomen om die drempels weg te nemen.'

  'De toegankelijkheid en de financiële transparantie gaat over een akkoord tussen artsen en ziekenfondsen.'

  'Na het reces komt de problematiek van de ereloonsupplementen opnieuw op tafel. We gaan de goede weg op. Er is nog werk voor de boeg, maar dat zullen we goed uitvoeren.'

 • Jan Herregods

  Onrust artsenquota: 'Oplossing voor alle studenten die nu met studie bezig zijn'

  Barbara Pas (Vlaams Belang) en Ine Somers (Open VLD) hebben een vraag voor minister van Volksgezondheid over de artsenquota in ons land, en de verschillende situatie in Vlaanderen en Wallonië.

  Barbara Pas: 'Dit is een typisch Belgische oplossing. De brave leerling wordt gestraft, de stoute beloond. De verhouding tussen Vlaanderen en Wallonië wordt aangepast ten nadele van Vlaanderen. Wordt dit nog veranderd?'

  Ine Somers: 'In Wallonië is er een overaanbod aan artsen. Dit probleem is niet nieuw. Critici staren zich nu echter blind op de procentuele verdeling. Zij vergeten dat de aanpassingen gebeuren op basis van wetenschappelijke berekeningen.'

  'Kan u toelichting geven bij het tot stand komen van uw voorstel. Wat is uw reactie op de kritiek van vandaag?'

  Maggie De Block: 'Dit dossier is een van de vergiftigde erfenissen die ik gekregen heb bij mijn aantreden. Ik heb een voorstel van compromis op tafel gelegd om tot een structurele oplossing te komen.'

  'Ik heb een oplossing voor alle studenten die nu aan hun opleiding bezig zijn. De Franstalige studenten van nu mogen geen slachtoffer zijn van vroeger beleid.'

  De Block benadrukt het belang van een doeltreffende filtering voor de jaren die komen. Ze wil dat de quota evidence based en wetenschappelijk tot stand komen. 'Vroeger was dit cijfer politiek samengesteld.'

 • Jan Herregods

  Peeters: 'Al veel informele contacten gehad over flexibele 28-urenweek'

  De eerste vraag is er een van Egbert Lachaert (Open VLD) voor minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en gaat over de annualisering van de arbeidstijd.

  Egbert Lachaert: 'De sociale partners zouden sectorale akkoorden willen laten respecteren. Is dat inderdaad wat men u deze week is komen vragen?'

  'Snappen de sociale partners dat de plannen voor een flexibele 28-urenweek geen sociale afbraak hoeven te betekenen?'

  Kris Peeters: 'De notificatie van de regering is duidelijk. Na overleg met de Groep van 10 zal ik een wetsontwerp voorleggen aan de ministerraad en het parlement.'

  'Ik heb de afgelopen tijd heel wat informele gesprekken gehad. En stel vast dat er toch zaken naar buiten komen.'

  'Ik hoop dat de sociale partners inzien dat wat in het wetsontwerp komt, een goede zaak is voor alle betrokken partijen.'

 • Jan Herregods

  Vergadering geopend

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de plenaire vergadering.

  Hij brengt eerst hulde aan de slachtoffers van de terreuraanslagen deze maand.

 • Jan Herregods

  Van Overtveldt wil betere uitwisseling fiscale gegevens met Panama

  Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil dat Panama meer fiscale gegevens uitwisselt met België. Dat heeft hij gevraagd in een onderhoud met vertegenwoordigers van de Panamese regering. De Panamese delegatie is akkoord onderhandelingen te starten over de automatische uitwisseling van fiscale gegevens. De N-VA-minister spreekt van "een aanzienlijke stap vooruit richting meer fiscale transparantie in de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking".

  De Panama Papers hebben de discussie over belastingontwijking en fiscale fraude aangewakkerd en de nood aan fiscale transparantie aangetoond. Dat het onderhoud tussen minister van Overtveldt en de vertegenwoordigers van de Panamese regering donderdag grotendeels ging over fiscale transparantie, is dan ook weinig verbazend. "We zitten in een tijdperk waarin fiscale fraude en belastingontwijking -terecht- niet meer getolereerd wordt. Om de strijd tegen fraude en ontwijking op een degelijke manier te kunnen voeren, is informatievergaring en informatiedeling van cruciaal belang", aldus Van Overtveldt.

  De N-VA-minister wil ook met Panama komen tot een betere uitwisseling van fiscale gegevens. Zo is het de bedoeling een TIEA (Tax Information Exchange Agreement) af te sluiten met Panama. Landen die zo'n overeenkomst sluiten, komen ook overeen inlichtingen uit te wisselen voor belastingdoeleinden.

  Minister Van Overtveldt: "Vandaag heb ik namens de Belgische regering de wil uitgedrukt om tot meer samenwerking en gegevensuitwisseling te komen in het belang van de fiscale transparantie".

  Volgens Van Overtveldt was de Panamese delegatie akkoord om onderhandelingen over de automatische uitwisseling van fiscale gegevens te komen. "De uitkomst van die onderhandelingen dient uiteraard afgewacht te worden. Desalniettemin is dit een aanzienlijke stap vooruit richting meer fiscale transparantie in de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking", aldus Van Overtveldt. (Belga)

 • Jan Herregods

  Volgt je arts de wettelijke tarieven?

  Patiënten moeten beter op de hoogte zijn van welke artsen in hun buurt de wettelijke tarieven hanteren. Daarvoor lanceert SP.A een website, waarop je als patiënt kan nagaan of een arts of specialist extra kosten aanrekent.

  Op vraagtmijnartsteveel.be kan je als patiënt nagaan of je arts de wettelijke tarieven volgt en kan je in je regio per discipline op zoek gaan.

  De Vlaamse socialisten vragen de overheid daarom meer artsen ertoe aan te zetten de conventies te volgen, onder meer door ondersteuningspremies enkel aan geconventioneerde artsen toe te kennen.

 • Jan Herregods

  Tekort van 760 miljoen in fiscale ontvangsten

  De aanslagen van 22 maart vertalen zich in lagere belastingontvangsten. Die liggen 760 miljoen euro lager dan de regering-Michel bij de begrotingscontrole in april had vooropgesteld, blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarover De Tijd dinsdag berichtte.

  De oppositie stelt zich vragen bij het beleid van de regering.

  Volgens Van Overtveldt is er geen reden tot paniek, want in dezelfde periode vorig jaar bedroeg de achterstand in de fiscale inkomsten liefst 1,4 miljard euro.

 • Jan Herregods

  Welkom

  Om 14u15 gaat in de Kamer het wekelijkse vragenuurtje van start. Volg de discussies hier.

Onze partners