Hasseltse sp.a stapt af van afspiegelingscollege

09/10/11 om 19:28 - Bijgewerkt om 19:28

(Belga) De Hasseltse burgemeester Hilde Claes heeft dit weekend diverse specialisten geraadpleegd om andermaal te reageren op de wantoestanden in het politiekorps Hazodi, die afgelopen donderdag aan het licht kwamen in de VRT-uitzending Panorama. "Mocht ik in een aantal zaken tot op heden niet voldoende geanticipeerd hebben, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan", aldus Claes.

Ze zegt in een brief dat "een aantal mistoestanden nog niet hard genoeg werden aangepakt" en heeft daarom een reeks van nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo heeft ze, na inderhaast bijeengeroepen vergaderingen met het schepencollege en de politieraad, beslist om maandag klacht neer te leggen bij de Anticorruptiecel van de federale gerechtelijke politie. Die moet alle aantijgingen tot op het bot uitspitten, zegt Claes. Ze kondigt ook een anoniem meldpunt en een ombudsdienst aan, voor mensen met klachten over de politie. Klokkenluiders zullen beschermd worden. De burgemeester zal ook een "Actieplan Schoon Schip" opstellen, waarbij alle vergoedingen aan politiemensen eerst bij haar moeten gerapporteerd worden. Met de 4 klokkenluiders uit de Panorama-reportage wil ze "een vertrouwelijk gesprek om alle mistoestanden te bespreken." Frappant is bovendien dat Claes na dit voorval een einde wil maken aan het afspiegelingscollege dat vandaag de stad Hasselt bestuurt. Ondanks de absolute meerderheid heeft de sp.a (al van in de regeerperiode van Steve Stevaert) vrijwillig schepenmandaten afgestaan aan CD&V, Open Vld en Groen!. Het gebrek aan oppositie zou de mistoestanden in de hand hebben gewerkt. "Dit afspiegelingscollege heeft zijn tijd gehad", aldus Claes. (COR 471)

Onze partners