'Geen rem meer op inschrijving Franstaligen'

21/02/12 om 16:16 - Bijgewerkt om 16:16

Scholen in de Vlaamse Rand verfransen onder druk van ingeweken Brusselaars. Tegen verstedelijking is geen kruid gewassen, maar extra ondersteuning voor die scholen zou welkom zijn.

'Geen rem meer op inschrijving Franstaligen'

Met name de basisscholen in de Vlaamse Rand rond Brussel tellen steeds meer Franstalige en anderstalige leerlingen. Van de 33.831 kinderen die in 2010 in die basisscholen school liepen, sprak gemiddeld een op de drie thuis geen Nederlands. Vlaams parlementslid en burgemeester van Lennik Irina De Knop (Open VLD) wil dit onder de aandacht brengen, want 'de Vlaamse regering zit nog in de ontkenningsfase'.

Stadsvlucht is de hoofdoorzaak van de instroom van anderstaligen in de scholen in de Rand. Nogal wat Brusselaars gaan op de loop voor stijgende woningprijzen, stedelijke verloedering en overvolle scholen.

Typisch Brusselse situaties, zoals scholen met veel anderstaligen en grote kansarmoede, tref je steeds vaker ook in de Rand aan, aldus De Knop. Anderstaligen buiten de deur houden is zeker niet haar betrachting, maar ze vraagt wel dat de Vlaamse regering zich met de kwestie zou gaan bemoeien door zowel in Brussel als in de Rand extra in scholen te investeren.

'Een op de drie basisscholen in de Rand met meer dan 45 procent niet-Nederlandstalige leerlingen moest dit schooljaar leerlingen weigeren,' zegt De Knop. Of dat Nederlandstaligen of anderstaligen waren, is niet geweten. Toch is De Knop bang dat Nederlandstaligen in de Rand straks geen plek meer vinden in de school van hun keuze.

Het bijzonder ingewikkelde en volgens critici onuitvoerbare nieuwe inschrijvingsdecreet is volgens De Knop 'een gemiste kans' om toch iets te doen voor een gezonde mengeling van Nederlandstaligen en anderstaligen in de klas. Zeker nu het criterium 'thuistaal niet-Nederlands' is weggevallen als zogenaamde GOK-indicator ('gelijke onderwijskansen') - een parameter, naast het opleidingsniveau van de moeder van het kind of het gezinsinkomen, waarvoor scholen onder de oude regeling extra ondersteuning konden krijgen.

'Vroeger kon je dit criterium gebruiken om de samenstelling van je schoolbevolking te managen. Het zorgde ook voor een evenwichtiger spreiding van anderstaligen over alle scholen in de Rand', zegt De Knop. 'Maar nu staat er geen rem meer op hoeveel Franstaligen je moet inschrijven.' (HRE)

Onze partners