Europese Commissie tevreden over verloop nucleaire stresstests

24/11/11 om 18:20 - Bijgewerkt om 18:20

(Belga) In een eerste voortgangsrapport toont de Europese Commissie zich tevreden over het verloop van de nucleaire stresstests die veertien EU-lidstaten aan het uitvoeren zijn. Vooralsnog dringt zich geen sluiting van één van de kerncentrales in Europa zich op.

De Commissie maakte een balans op van de eerste tussentijdse rapporten die de nationale toezichthouders hebben ingediend. Over het algemeen respecteren ze de afgesproken methodologie, maar toch blijkt dat lidstaten soms uiteenlopende criteria over beveiliging hanteren, bijvoorbeeld wat het risico op aardbevingen betreft. De Commissie wil dan ook verzekeren dat de definitieve rapporten eenvormig gestructureerd worden en beter vergelijkbaar zijn. Die rapporten moeten ingediend worden tegen eind dit jaar. Vervolgens kunnen Europese experts de resultaten van de nationale tests tegen het licht houden. Eind juni verschijnt dan het definitieve rapport over de veiligheid van de meer dan 140 kerncentrales in de EU. De Commissie trekt wel al enkele lessen. Zo denkt ze dat het nuttig zou zijn om gemeenschappelijke regels vast te leggen voor de site, het design, de bouw en het opereren van kerncentrales. Ook grensoverschrijdende crisisplannen en een Europese regeling voor compensaties van slachtoffers behoren tot de mogelijkheden. Met de stresstests wil Europa in de nasleep van de ramp in het Japanse Fukushima nagaan of de Europese centrales voldoende bestand zijn tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte incidenten als vliegtuigcrashes of explosies in de nabijheid van een centrale. De Europese groenen zwaaiden deze week met een rapport waaruit volgens hen blijkt dat de stresstests allesbehalve een volledig beeld schetsen van de risico's van kerncentrales. "Weinig meer dan een pr-oefening om de nucleaire industrie toe te laten gewoon voort te doen", zo klonk het in een persbericht. Overigens stelde de Commissie donderdag ook 500 miljoen euro ter beschikking van Bulgarije, Litouwen en Slovakije voor de stopzetting van nucleaire reactoren uit het Sovjettijdperk. (KAV)

Onze partners