Elektronisch dossier voor gedetineerden moet eind 2013 een feit zijn

10/09/12 om 18:27 - Bijgewerkt om 18:27

(Belga) De FOD Justitie heeft het consortium Bull, RealDolmen en Business&Decision belast met de ontwikkeling van de informaticatoepassing SIDIS-Suite, zo kondigt de dienst vandaag aan. SIDES-Suite moet het mogelijk maken dat elke gedetineerde over "een modern, transparant en veilig elektronisch dossier" beschikt dat door alle actoren - gevangenis, openbaar ministerie, justitiehuizen, Dienst Vreemdelingenzaken,... - kan worden geraadpleegd worden.

"Dit project moet het detentiebeheer moderniseren en in de 21ste eeuw loodsen", stelt minister van Justitie Annemie Turtelboom naar aanleiding van de toewijzing. "Dankzij deze toepassing kan het DG EPI (Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, nvdr.), maar ook andere actoren binnen en zelfs buiten Justitie, beschikken over een modern, transparant en veilig elektronisch dossier voor alle gedetineerden". Het systeem wordt eind 2013 in gebruik genomen en kost zeven miljoen euro. Via SIDIS-Suite zal elke gedetineerde een individueel elektronisch dossier hebben. Daarin wordt alle informatie over hem gecentraliseerd: zijn straffen, de inventaris van zijn bezittingen, het beheer van zijn bezoeken, zijn tuchtdossier, zijn gedrag, enz.. Het dossier wordt opgemaakt van zodra de gedetineerde opgesloten wordt, en volgt hem doorheen zijn hele detentie. Het kan geraadpleegd worden via centrale servers, waardoor alle personeelsleden er toegang toe hebben in functie van hun rol en bevoegdheden. De beslissingen inzake de gedetineerden (transfers, regime, keuze van gevangenis, enz.) zullen genomen worden op basis van de gecentraliseerde informatie binnen het dossier. SIDIS-Suite kan communiceren met andere programma's, zowel intern als extern, waardoor informatie beschikbaar zal zijn voor de partners van het DG EPI (openbaar ministerie, politiediensten, justitiehuizen, vreemdelingenzaken, enz.). Deze verbeterde informatie-uitwisseling zal bijdragen tot een meer efficiënte werking en een verhoogde veiligheid, zowel tijdens als na de detentie, luidt het. (KAV)

Onze partners