Dove mensen krijgen meer communicatiemogelijkheden dankzij afstandstolken

30/09/12 om 06:46 - Bijgewerkt om 06:46

(Belga) Maandag 1 oktober start in Vlaanderen een project met afstandstolken. Dat project moet doven toelaten om, via een tolkendienst op afstand, vlot te communiceren met iedereen in de samenleving en omgekeerd. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen steunt het project met 250.000 euro.

Dove mensen maken in hun dagelijkse leven vaak gebruik van geschreven boodschappen en teksttechnologie om te communiceren. Maar geschreven communicatie gaat zevenmaal trager dan communicatie in gesproken taal of in Vlaamse Gebarentaal (VGT). Bovendien beheersen niet alle doven tekstcommunicatie in geschreven Nederlands. Om dove gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal de kans te geven om die gebarentaal in hun dagelijkse communicatie (bv. met de bank, leerkrachten op school, collega's op het werk) te gebruiken is een speciaal softwarepakket uitgewerkt. Hoe werkt de software? De dove gebruiker krijgt het softwaresysteem op zijn pc, laptop of smartphone en kan dan een verbinding maken met de afstandtolkendienst. Vervolgens geeft hij een telefoonnummer door van degene met wie hij/zij wil communiceren, bijvoorbeeld de huisdokter. De tolk neemt contact op met die horende persoon, in dit geval de dokter, en vertaalt het gesprek van gebarentaal naar gesproken Nederlands en omgekeerd. Het systeem heeft een pak voordelen. Zo kunnen dove mensen een tolk inschakelen op het moment dat zij het nodig vinden. De tolken zelf kunnen vanuit één plaats dove mensen op verschillende locaties helpen. Zo kunnen de tolken ook meer opdrachten doen en moeten ze zich niet altijd verplaatsen. Het project zou ook de werkgelegenheid van dove mensen kunnen stimuleren omdat de dove werknemer zich minder zorgen moet maken over communicatieproblemen met horende collega's en klanten. Het project start op 1 oktober 2012 en loopt tot de zomer van 2014. Alle dove gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal kunnen zich gratis inschrijven en deelnemen. Er wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor doven en slechthorenden die de Vlaamse Gebarentaal niet machtig zijn. (CHRISTOPHE LEGASSE)

Onze partners