Doel 3 wordt mogelijk niet meer opgestart

08/08/12 om 14:34 - Bijgewerkt om 14:34

Reactor 3 van de kerncentrale van Doel, die al een tijdje stillicht omdat er scheurtjes in het reactorvat zijn vastgesteld, wordt mogelijk niet meer opnieuw opgestart.

Doel 3 wordt mogelijk niet meer opgestart

© Belga

Dat blijkt uit intern mailverkeer van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) waarop Groen-Kamerlid Kristof Calvo de hand kon leggen. Mogelijk zijn er gelijkaardige problemen bij reactor 2 in Tihange.

Doel 3 ligt sinds begin juni stil voor onderhoud. Volgens een mail van het FANC zal er "allicht een lange periode komen tijdens dewelke analyse, evaluatie, adviezen (Wetenschappelijke Raad en internationaal) en ultieme beslissing elkaar zullen opvolgen".

Het FANC wenst "een strenge aanpak door te voeren en verdere uitbating te weigeren tenzij duidelijk bewezen wordt dat er geen risico is. In de actuele situatie van het dossier moet er niet uitgesloten worden, dat Doel 3 niet meer opstart".

Zelfde probleem in Tihange

Aan de basis liggen smeedfouten door de Nederlandse leverancier Rotterdam Drydocks, die intussen niet meer actief is. Ook Tihange 2 en de kerncentrale in het Nederlandse Borssele hebben mogelijk gelijkaardige problemen. Wereldwijd zijn er 21 reactorkuipen gesmeed door Rotterdam Drydocks. Het FANC heeft de exploitanten van deze reactoren al verwittigd.

"In het meest extreme geval is er dus een risico op het 'verlies' van zowel Doel 3 als Tihange 2 voor electriciteitsproductie mogelijk en dient allicht de nucleaire uitstap kalender in dit licht herbekeken te worden", zegt de mail nog.

De bevoegde ministers zijn op de hoogte gebracht en hebben aan het FANC gevraagd de zaak verder van nabij te willen opvolgen, luidt het in de mail.

Groen en Ecolo dringen erop aan dat de problemen "grondig" bestudeerd worden. De sluiting van Doel 3 is in principe voorzien in 2022. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de toekomst van Doel 3. Maar, in elk geval, door zo fors te blijven inzetten op oude kernreactoren neemt België echt risico's", zegt Calvo.

Joëlle Milquet: 'Veiligheid van bevolking en werknemers primeert'

Een beslissing over het al dan niet heropstarten van de kernreactor 3 in Doel kan pas als het grondige onderzoek van het Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is afgerond. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH), bevoegd voor nucleaire veiligheid. De veiligheid van de bevolking en de werknemers primeert, zegt haar kabinet. Eind augustus wordt een uitvoerig rapport verwacht.

Milquet zegt dat het onderzoek kadert in de reeks controles en onderhoudsbeurten die elke centrale in ons land elke 12 tot 18 maanden ondergaat. De minister zegt die controle "uiterst waakzaam" op te volgen. Het FANC houdt haar constant op de hoogte en moet, volgens Milquet, haar onderzoeksmissie "in alle onafhankelijkheid en zo volledig en diepgaand mogelijk" kunnen volbrengen.

"Enkel de veiligheid van de burgers en de werknemers primeert in dit dossier" en "geen enkele beslissing mag daar twijfel over zaaien", zegt het kabinet-Milquet. Gevaar voor de bevolking is er niet, want de centrale ligt stil voor de hele duur van het onderzoek. Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) zegt dat het te vroeg is om te spreken over problemen op het vlak van energiebevoorrading. Het is nu nog niet mogelijk om te zeggen of Doel 3 definitief dicht moet blijven, benadrukt zijn kabinet.

Mocht blijken dat Doel 3 niet opnieuw kan opstarten, zullen de nodige maatregelen getroffen worden, luidt het. (Belga/TE/SD)

Onze partners