Denderleeuw: bevoegdheden eerste schepen ingetrokken, 'nu helemaal onbestuurbaar'

11/12/14 om 22:21 - Bijgewerkt om 22:31

In Denderleeuw is eerste schepen Jan De Nul (CD&V) door zijn coalitiepartners (of ex-coalitiepartners) van zijn bevoegdheden ontdaan. De soapopera die eerder leidde tot de onbestuurbaarheid van de gemeente is nu een farce geworden.

Denderleeuw: bevoegdheden eerste schepen ingetrokken, 'nu helemaal onbestuurbaar'

Sofie Renders (CD&V), schepen in Denderleeuw © Belga

De nieuwe ruzie heeft te maken met de gemeenteraadszitting van dinsdag. Volgens CD&V-schepen Sofie Renders verlieten burgemeester De Dier en zijn N-VA-fractie samen met Vlaams Belang de zitting. Jan De Nul probeerde naderhand, in afwezigheid van N-VA, de gemeenteraadszitting verder te zetten. Verwijzende naar het gemeentedecreet zegt CD&V dat Jan De Nul, als raadslid met de hoogste anciënniteit, "niets anders kon" dan de raad voorzitten.

Bij N-VA worden dezelfde feiten helemaal anders gelezen. Daar zegt men dat de burgemeester kortstondig de zitting verliet, dat er geen reden was om in zijn afwezigheid verder te vergaderen, en dat de burgemeester naderhand de raad niet langer als burgemeester mocht bijwonen.

N-VA en Plus, officieel de coalitiegenoten van CD&V, hebben donderdag de eerste schepen van zijn bevoegdheden ontdaan. Waarover CD&V "verwonderd is", al worden nog niet alle bruggen opgeblazen.

Renders zegt dat N-VA het "ultieme bewijs" levert dat Denderleeuw onbestuurbaar is.

"Dat dinsdagavond de N-VA-fractie als grootste bestuurspartij, samen met de Vlaams Belangfractie, de gemeenteraad verliet, is het levende bewijs dat de gemeente onbestuurbaar is", zo zegt ze.

'Inhoudsloos'

"Deze beslissing (over de bevoegdheden) is in eerste instantie inhoudsloos omdat het College een collegiaal orgaan is, waarbij ieder lid steeds over volheid van bevoegdheid beschikt en dit ten allen tijde. De onderlinge bevoegdheidsverdeling is enkel een praktische interne werkafspraak, en niets meer." De partij besluit dat "de maat meer dan vol lijkt te zijn" en verwijst tot slot naar een reeks 'persoonlijke aanvallen' van N-VA op Jan De Nul. "Dit moet nu echt stoppen en we roepen de bevoegde minister op zo vlug als mogelijk de openlijke, nu ook door het gedrag van N-VA bevestigde, onbestuurbaarheid vast te stellen."

De bevoegdheden van De Nul zijn herverdeeld onder de N-VA-schepenen. Zesde schepen en OCMW-voorzitter Koen D'Haenens wordt bevoegd voor Openbare Werken, Tweede schepen Erna Scheerlinck neemt er Patrimonium bij en burgemeester De Dier wordt bevoegd voor ICT en Communicatie.

'Democratisch recht'

Burgemeester De Dier zegt dat de motivering dubbel is. "Ten eerste wensen we niet langer bevoegdheden toe te kennen aan een persoon die de integriteit van ons college schaadt, en die zich door zijn herhaaldelijke afwezigheden als eerste schepen onverantwoord gedraagt. Bovendien stapelen de klachten van burgers inzake dossiers openbare werken zich op, en willen we deze toestand niet verder laten aanmodderen."

De problemen in Denderleeuw slepen al sinds de verkiezingen van 2012 aan. Toenmalig gouverneur Denys moest bemiddelen om tot een coalitie te komen. Meer die coalitie haperde zodanig dat op 3 november de gemeente zichzelf onbestuurbaar verklaarde. Coalitiepartner CD&V stemde toen mee met oppositiepartij SP.A-Open.

Ondertussen rondde de nieuwe gouverneur Briers een bemiddelingspoging af, het is nu aan Vlaams minister Homans om te beslissen of de gemeenteraad de procedure moet opstarten om een nieuwe coalitie samen te stellen.

Over de nieuwste ruzie vertelde de burgemeester aan VRT dat een raadslid vrij is om binnen en buiten te gaan tijdens raadszittingen. Toen hij terugkeerde mocht hij naar eigen zeggen de raad niet langer bijwonen als burgemeester. "De Nul heeft me gezegd dat ik niet verder kan deelnemen aan de raad, omdat mijn vertrek als een niet-aanwezigheid werd beschouwd. Dat heeft me geschaad in het uitoefenen van mijn democratisch recht als verkozene."

(Belga/RR)

Lees meer over:

Onze partners