De Leeuw: 'Mini-jobs zijn boemerang van armoede en ongelijkheid'

06/06/13 om 14:21 - Bijgewerkt om 14:21

In Brussel voerden de vakbonden samen actie, maar legden ze andere accenten. Het ACV kwam op voor een gelijk statuut en het ABVV uitte felle kritiek op de loonstop. De liberale bond, die de actie te voorbarig vindt, was afwezig.

De Leeuw: 'Mini-jobs zijn boemerang van armoede en ongelijkheid'

© Julia M. Free

"Een loonstop voor twee jaar of voor zes jaar zal onze economie niet vooruit helpen, integendeel, een loonstop verergert de crisis alleen maar", stelde ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Rudy De Leeuw haalt stevig uit naar de mini-jobs naar Duits voorbeeld. "We dachten eerst dat het ging om een provocatie van de liberalen, maar zij geloven echt dat we met mini-jobs uit de crisis geraken. Nochtans leeft in Duitsland 16 procent van de bevolking in armoede. Mini-jobs zijn geen uitweg uit de crisis, maar een boemerang van armoede en ongelijkheid, die je altijd hard in je gezicht terugkrijgt."

ABVV: 'De werknemers hebben al genoeg betaald'

De ABVV-voorzitter is ook kwaad dat de discriminaties tussen arbeiders en bedienden nog steeds bestaan. Het kan daarbij volgens hem niet anders dan dat de arbeiders, "die al jarenlang onder beschermd zijn", meer bescherming krijgen. "Aan minister van Werk Monica De Coninck zeg ik vandaag: alle puzzelstukken liggen op tafel, oordeel in eer en geweten hoe je ze in mekaar past, maar maak een sociale puzzel die vooruitgang betekent."

Het ABVV wil bovendien dat er niet meer, maar wel beter en rechtvaardiger belast wordt. "Er is genoeg geld, alleen moeten we het halen waar het zit, en dat is niet bij ons. De werknemers hebben al genoeg betaald", aldus De Leeuw.

BBTK: 'Nieuwe acties zijn niet uit te sluiten'

Erwin De Deyn, federaal voorzitter van de socialistische bediendebond BBTK, benadrukte voor aanvang van de betoging dat zijn vakbond aanwezig is voor het dossier arbeiders-bedienden. De Groep van 10, belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale partners, is uitgenodigd op 8 juli bij de regering voor het dossier arbeiders-bedienden. "Vrijdag wordt een cruciale dag, want als de voorstellen van de regering voor ons niet doenbaar zijn, zijn nieuwe acties zeker niet uit te sluiten", zei De Deyn.

ACV: 'Werknemers opdelen naargelang hoofd- of handenarbeid is niet meer van deze tijd'

Het ACV heeft tijdens de manifestatie opgeroepen om de "totaal achterhaalde verschillen en discriminaties tussen arbeiders en bedienden nu eindelijk weg te werken". "Maar laat het duidelijk zijn: het ACV zal passen voor iedere vorm van prutsen in de marge", zegt nationaal secretaris Mathieu Verjans.

Het ACV wil met de manifestatie de druk opvoeren voor een doordachte all-in benadering. De christelijke vakbond wil onder meer dezelfde berekening van vakantiegeld en vakantiedagen voor alle werknemers, hetzelfde gewaarborgd loon bij ziekten, dezelfde regeling tijdelijke werkloosheid en dezelfde opzeg.

"We gaan voor een globale oplossing, die het geheel van de discriminaties aanpakt", zegt Verjans. "Werknemers in hokjes opdelen naarmate ze in hoofdzaak handen- of hoofdarbeid verrichten is echt niet meer van deze tijd."

Een bijkomende oplossing in het dossier schuilt volgens het ACV in het debat over de alternatieve financiering, met name de loonkost drukken door een verschuiving van lasten op arbeid naar andere inkomens, en dan in het bijzonder inkomens uit vemogens. "In deze moeilijke economische tijden is een overlegde oplossing de beste garantie om zekerheden in te bouwen voor werkgevers en vooral onze werknemers", aldus Verjans.

Liberale bond is grote afwezige

Afwezige op de manifestatie is de liberale bond, die de actie voorbarig vindt. Dat de liberale vakbond niet deelneemt aan de manifestatie vindt de BBTK-voorzitter De Deyn "jammer". "Ik had liever gezien dat de vakbonden hier een gezamenlijk signaal gaven, maar de liberale vakbond wacht blijkbaar liever het regeringsvoorstel af."

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) vindt het onbegrijpelijk dat het ACV en het ABVV betoogd hebben. "Een betoging organiseren om nogmaals te onderlijnen hoezeer men op zijn eigen standpunt wil blijven kamperen, brengt ons geen stap dichter bij de oplossing. Compromissen sluiten betekent dat beide partijen openingen maken en toegevingen doen", zegt Bart Buysse, directeur generaal van het VBO.

"Wat de vakbonden vragen (de zogenaamde 'leveling-up') is onrealistisch. Het wegwerken van het discriminerend karakter van het wettelijk onderscheid tussen arbeiders en bedienden kan niet zomaar gebeuren op de kap van de werkgevers", luidt het bij de werkgeversorganisatie.

Het VBO waarschuwt voorts ook dat "zonder strikte loonmatiging de doelstelling van de regering om de sinds 1996 opgebouwde loonkostenhandicap af te bouwen tegen 2018, onmogelijk gehaald kan worden."

De manifestatie verliep zonder noemenswaardige incidenten. Zowat 35.000 mensen namen volgens de vakbonden deel aan de manifestatie. De politie hield het op 25.000 tot 30.000 deelnemers. (Belga/AVE)

Onze partners