'Begrotingsmaatregelen 2012 zijn in hoofdzaak structureel'

10/01/12 om 14:36 - Bijgewerkt om 14:36

Uit het verslag van het Rekenhof blijkt dat bijna alle maatregelen in de begroting 2012 structureel zijn. De begrotingswaakhond merkt wel op niet altijd over voldoende informatie te beschikken om na te gaan of de ramingen wel accuraat zijn.

'Begrotingsmaatregelen 2012 zijn in hoofdzaak structureel'

© Belga

Bijna alle maatregelen in de begroting 2012 van de federale regering zijn structureel. Dat blijkt uit het verslag van het Rekenhof over het budget voor volgend jaar dat in de bevoegde Kamercommissie werd toegelicht. Wel zegt de begrotingswaakhond niet altijd over voldoende informatie te beschikken om na te gaan of de ramingen wel accuraat zijn.
Het Rekenhof had maar goed twee weken tijd om zijn verslag op te stellen. Het baseerde zich daarvoor op officiële en aanvullende stukken, maar ook op gesprekken met betrokken administraties. Tijd om de regering bepaalde antwoorden te vragen, was er niet. Een van de meest positieve punten uit het rapport is dat vrijwel alle maatregelen structureel zijn en dat er nagenoeg geen "one shots" inzitten, verklaarde Rudi Moens van het Rekenhof.

Die eenmalige ingrepen waren enkele jaren geleden, ten tijde van de regeringen-Verhofstadt, steevast het mikpunt van kritiek van de toenmalige CD&V-oppositie. De enige "one shot" die Moens aanhaalde, had betrekking op de bankentaks.

Anderzijds wezen Moens en zijn collega Frans Walscotte erop dat het Rekenhof voor een reeks maatregelen onvoldoende informatie heeft gekregen over de manier waarop bepaalde ramingen tot stand zijn gekomen.

Zo ziet het Rekenhof een overschatting bij de opbrengst uit de beurstaks of bij de notionele intrestaftrek, waar ze het tarief verlaagde. Kritiek was er ook op de 400 miljoen euro aan interdepartementale provisies die in de begroting zijn ingeschreven. Dat komt neer op zowat 1 procent van de primaire uitgaven van de federale overheid. Dat ontsnapt aan de parlementaire controle, merkte Moens op. Het Rekenhof zit ook met vragen over de verrekening van de halvering van de staatsgarantie voor de restbank van Dexia van 54 naar 27 miljard euro. (Belga/INM)

Lees meer over:

Onze partners