Bart De Wever: 'De kwaliteit van het onderwijs bewaken'

05/06/13 om 02:53 - Bijgewerkt om 02:53

"De kwaliteit bewaken en de pijnpunten wegwerken." Dat is volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever de grote uitdaging in de onderwijshervorming.

Bart De Wever wijst op de aanpak van taalachterstand, verplichte stages in technisch en beroepsonderwijs, het versterken van de zij-instroom bij de leerkrachten (mensen die van buiten het onderwijs komen) en de vermindering van het aantal studierichtingen.

Tegelijkertijd relativeert hij de verbreding van de eerste graad. "Aan het eerste jaar verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. In het tweede jaar verschuift er één uur van het basispakket naar het optiepakket. De leerling maakt dus als vanouds de keuze op 13 jaar", zegt hij.

Over het onderscheid tussen aso, bso, tso en kso zegt De Wever dat er een "matrixoefening opgestart is die medio 2016 zal worden afgerond. Op basis daarvan wordt gekeken of de onderwijskwaliteit in nieuwe vormen kan worden gewaarborgd. In geen geval zal een school verplicht kunnen worden om het aanbod dat ze vandaag aanbiedt, te wijzigen".

Smet tevreden

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) is "uitermate blij" met het akkoord rond de onderwijshervorming: "Dit is een weloverwogen, doordachte beslissing."

Smet zegt dat nog deze legislatuur beslissingen genomen zullen worden die de hervorming mee in de steigers zetten. "Maar het geheel zal over vele jaren gaan. Wij kunnen richting geven, maar alles kan je nu nog niet vastleggen."

Met de hervorming verdwijnt de 'beladen opsplitsing' tussen aso, bso, tso en kso, meent Smet. Sp.a-viceminister-president Ingrid Lieten ziet vooral een 'negatieve spiraal' gekeerd. "Alle kinderen kunnen hun eigen talenten ontdekken, wat zorgt voor minder schoolverlaters zonder diploma, minder jeugdwerkloosheid en minder kinderarmoede".

Woensdagnamiddag legt minister-president Kris Peeters (CD&V) een verklaring af over het akkoord af in het Vlaams Parlement. (Belga/TV)

Onze partners