Staf Henderickx

‘Een onzichtbaar spook waart over onze velden en in onze huizen’

Staf Henderickx Huisarts en auteur 'Van Mammoet tot Big Mac' en 'Zit seks tussen de oren'

‘De helft van de Vlamingen gebruikt nog pesticiden om onkruid te bestrijden en springt er soms mee om als was het waspoeder.’ Dokter Staf Henderickx luidt al tientallen jaren de alarmbel om te waarschuwen voor dit sluipend gevaar.

Deze week publiceerde het VITO, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen de resultaten van de 3xG-gezondheidsstudie bij 212 kinderen uit Dessel, Mol en Retie.  De 3xG is een studie naar de invloed van onze leefomgeving en leefgewoonten op de gezondheid van opgroeiende kinderen. Hun bloed en urine werden regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen.

De uitkomst is erg verontrustend.  Bij 51 procent van de onderzochte kinderen werd een concentratie van pyrethroïde pesticiden gemeten boven de toetsingswaarde. Dat zijn insecticiden die gebruikt worden als insectenverdelger in de maïs- en aardappelteelt en eveneens in huizen tegen muggen, mieren, vlooien en schurft. Bij de kinderen werd ook glyfosaat – beter bekend als Roundup – in mindere mate gedetecteerd en bij 25 procent werd de gezondheidskundige toetsingswaarde voor arsenicum overschreden.

Leg deze resultaten naast die van een Europees onderzoek naar pesticiden in slaapkamers van verleden jaar. Daarin scoorde België het hoogst van alle onderzochte landen. Het Europese gemiddelde lag op acht pesticiden. In de Belgische slaapkamers werden niet minder dan 23 verschillende schadelijke pesticiden gedetecteerd.

Het dringt nog altijd niet door bij de Belgische bevolking dat we hier te doen hebben met zeer giftige stoffen.

We worden nogmaals met onze neus op het probleem van pesticiden en zware metalen gedrukt. Onze kinderen zijn het grootste goed en we willen ten allen prijzen voorkomen dat ze ernstig ziek worden. Maar het dringt nog altijd niet door bij de Belgische bevolking dat we hier te doen hebben met zeer giftige stoffen. En ook op beleidsvlak beweegt er zeer weinig, niet nationaal en niet Europees.

Deze pesticiden tasten de vruchtbaarheid, verstoren de hormoonhuishouding, kunnen aangeboren afwijkingen en kanker uitlokken. Van arsenicum is bewezen dat het zelfs in lichte chronische blootstelling long-, huid- en blaaskanker kan veroorzaken. In een recent interview met de Amsterdamse endocrinoloog in Knack van deze week geeft dokter Max Nieuwdorp toe: ‘Er is dringend onderzoek nodig naar de impact op lange termijn van die stoffen.’  Deze gifstoffen stapelen zich op in het lichaam en er bestaat zoals voor alle toxische stoffen een individueel verschillende gevoeligheid. Zeker is dat kinderen gevoeliger zijn. Een reden temeer om actie te ondernemen.

Zelf kunnen we al ophouden met lichtzinnig gebruik te maken van muggensprays, mierenpoeder en Roundup, dat sinds 2018 verboden is voor privégebruik. De helft van de Vlamingen gebruikt nog pesticiden om onkruid te bestrijden en springt er soms mee om als was het waspoeder. Als dokter luid ik al tientallen jaren de klokken om het volk en haar volksvertegenwoordigers te waarschuwen voor dit sluipend gevaar. Omdat bij alle chronische blootstelling aan ziekteverwekkers de relatie tussen de ziekte en de oorzaak meestal nooit te achterhalen valt, is de enig mogelijke politiek ‘deze pesticiden en zware metalen’ uit het milieu bannen. Tegelijk een meerwaarde voor de natuur en biodiversiteit, want deze pesticiden doden ook bijen en al wat zwemt.

Er waart een onzichtbaar spook over onze velden en zelfs in onze huizen. Ik hoop nogmaals dat deze toxische waarden bij onze kinderen maken dat ze het spook eindelijk zien.

Partner Content