Zaak Jonathan Jacob: ‘Procedurecarrousel draait nu helemaal door’

Jonathan Jacob © Belga
Jan Nolf
Jan Nolf Erevrederechter en justitiewatcher

Het verzet van ‘de bottinekes’ in de zaak-Jonathan Jacob is een vertragingstactiek die minister Koen Geens nu in zijn Justitieplan onmogelijk wil maken, zegt Jan Nolf.

Na de directeur en de psychiater van de instelling waar Jonathan Jacob niet opgenomen werd op die fatale 6 januari 2010, hebben vandaag ook de veroordeelde leden van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) – de ‘bottinekes’ – verzet aangetekend tegen het vonnis van 25 juni. Ook zij hadden verstek laten gaan op de pleitzitting, omdat hun vraag tot uitstel van de zaak geweigerd werd. Bij de uitspraak waren hun advocaten, meester Quirynen en meester De Man dan weer wél in de zaal.

Vader Jan Jacob, die er altijd de moed poogt in te houden, is er ‘gedeprimeerd’ van: ‘Mensonwaardig, niet meer te dragen’, zucht hij over die keiharde procedurepoker.

Hij had in mei nochtans een positief signaal van de politie opgevangen dat hem sterkte in de hoop dat ook het BBT zich zou kunnen neerleggen bij de uitspraak. Op 27 mei kreeg hij immers van de directeur van de politieschool van de provincie Antwerpen bericht dat er ‘lessen getrokken waren uit dit drama’. De politieschool wou toen de ouders Jacob als eersten inlichten over een nieuwe politieopleiding waarvan de eerste getuigschriften ondertussen afgeleverd werden. De opleiding ‘VAG’ (Vaardigheden Aanhoudingen in Groep) is een intensieve opleiding van 120 uur over een ‘discrete, proportionele en opportune manier van tussenkomen’ van hulp- en politiediensten.

Door het verzet wordt de zaak nu op 3 september helemaal opnieuw behandeld door dezelfde Antwerpse correctionele rechtbank – weliswaar met rechters uit de afdelingen Turnhout en Mechelen.

Dergelijk verzet is een vertragingstactiek die minister Koen Geens nu in zijn Justitieplan onmogelijk wil maken.

Doordat op 3 september het nieuw onderzoek in verband met de klacht tegen vader Jan Jacob voor vermeend misbruik van het inzagerecht nog niet afgerond zal zijn, is het te verwachten dat de advocaten van de bij verstek veroordeelden dan weer op uitstel zullen aansturen. Ook dat is dan weer een ingewikkelde ‘procedure binnen de procedure’ waarvan we het schaakspel al op 20 mei uiteengezet hebben

Om het kluwen compleet te maken: het is nu nog eerst uitkijken naar de houding van het parket-generaal, waarvan zou mogen worden aangenomen dat het in beroep gaat tegen de twee vrijspraken die op 25 juni vielen voor de Mortselse politiecommissaris en één lid van het BBT.

De familie Jacob van haar kant kan enkel op burgerlijk gebied beroep aantekenen tegen die vrijspraken als het parket dat eerst op strafgebied doet.

Uitgerekend pas vandaag kreeg de familie Jacob voor het eerst de tekst van het vonnis onder ogen: op 25 juni was de ‘uitspraak’ niet helemaal voorgelezen want volgens de rechtbankvoorzitter “zou dat te veel tijd vergen”.

Laat een moderne communicatie van justitie dan ook een aandachtpunt van minister Geens zijn. Maar tegen wanneer ?

Partner Content